Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis

Achtergrond: Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie (L-MBT) wordt in de (hoog)specialistische ggz ingezet bij de behandeling van patiënten met een ernstige somatisch-symptoomstoornis of conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis) (ESS). L-MBT richt zich voornamelijk op het vergroten van het bewustzijn van lichamelijke sensaties en de integratie ervan met psychische functies zoals denken, voelen of zich herinneren. Het doel van L-MBT is dat patiënten met ESS leren mentaliseren over hun lichaamssignalen en de bijbehorende innerlijke ervaringen. Er zijn gunstige ervaringen in de klinische praktijk, maar het werkingsmechanisme en de effectiviteit van behandeling met L-MBT zijn nog onvoldoende wetenschappelijk aangetoond.

 

Doel: Onderzoeken of lichaamsbewustzijn en mentaliserend vermogen bij patiënten met ESS verbeteren gedurende een intensief behandeltraject gestoeld op L-MBT.

 

Methode: 51 patiënten in intensieve behandeling bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, een hoogspecialistisch behandelcentrum voor volwassenen met ESS, werden bij aanvang, halverwege en aan het eind van het L-MBT-behandeltraject onderzocht op lichaamsbewustzijn en mentaliserend vermogen. Het lichaamsbewustzijn van patiënten werd in kaart gebracht met de Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA-2), het mentaliserend vermogen met de Mentalization Questionnaire (MZQ).

 

Resultaten: Zowel het lichaamsbewustzijn als het mentaliserend vermogen verbeterde aanzienlijk gedurende de intensieve behandeling op basis van L-MBT, resulterend in een grote effect size.

 

Conclusie: L-MBT lijkt daarmee een veelbelovende effectieve behandelvorm voor patiënten met ESS.

Referentie: 
Marjolein Feldmann-Sinnige, Suzanne Pielage, Jonna van Eck van der Sluijs | 2023
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 65 | 9 | 542-548
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13231_Lichaamsgerichte-mentalisatiebevorderende-therapie-bij-patienten-met-een-somatisch-symptoomstoornis
Trefwoorden: 
DSM-5, effectiviteit, lichaam, Lichaamsgerichte mentalisatie-bevorderende therapie (L-MBT), meetinstrumenten, mentaliseren, Onderzoek, SOLK, somatiek, Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)