ARQ Centrum' 45

Nederlands

Van overmacht tot veerkracht : Opzet en effectiviteit van een dagbehandeling voor getraumatiseerd politiepersoneel

Stichting Centrum ’45 in Oegstgeest heeft een multimodale groepsbehandeling ontwikkeld voor politieagenten met posttraumatische klachten die na een kortdurende traumabehandeling onvoldoende herstellen. Het gaat om een dagklinische behandeling, een dag per week, die gebaseerd is op het model van negatieve veerkracht. Met negatieve veerkracht wordt bedoeld dat politieagenten klachten kunnen ontwikkelen, wanneer zij structureel gebruik maken van ontkenning en dissociatie, als coping bij ernstige en meervoudige schokkende gebeurtenissen.

Rouw na de Vliegramp MH17: Rapport met enkele resultaten van onderzoek naar de psychische gevolgen van de MH17 vliegramp voor nabestaanden

In de periode mei tot december 2015 zijn circa 1000 volwassen Nederlandse nabestaanden van wie een partner of familielid omgekomen is bij de Vliegramp MH17 benaderd via Slachtofferhulp Nederland, Stichting Vliegramp MH17 en andere kanalen met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar psychische reacties. Gemiddeld 11 maanden na de ramp hebben 195 deelnemers (circa 20% van de nabestaanden die benaderd zijn) de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Van hen is 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. De meeste deelnemers (68%) zijn hoger opgeleid.

Een bijsluiter bij angst, waan en woede in het Westen

'Psychiatersbijbel' DSM is in het Westen opgesteld. Prima, vindt Aram Hasan. Maar hij vindt ook dat het handboek moet worden uitgebreid met een bijsluiter, een bijlage waarin komt te staan hoe om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen. .

Humanitaire missie : een chat met prof. dr. Alastair Ager

Alastair Ager, psycholoog, zet zich al meer dan 25 jaar in op het gebied van de internationale gezondheidszorg en ontwikkeling. Hij was een van de sprekers op het Arq voorjaarssymposium ‘Gezinnen op de vlucht’ van 11 maart jl. Trudy Mooren sprak met hem.

Evaluatie dagbehandeling Vrouwengroep - Diemen

Eind 2009 werd besloten in 2010 de dagbehandeling vrouwengroep te evalueren. De vrouwengroep is actief vanaf begin 2004 en is een open groep (in en uitstroom per individu anders). Met in de hand de gloednieuwe ‘werkwijzer evaluatie dagkliniek’ werd medio 2010 aanvang gemaakt met deze evaluatie. De resultaten hiervan zal ik hieronder beschrijven.

1.    Zoek op of (laat) opstellen: de module- of programmabeschrijving.

Er was al een modulebeschrijving van de dagbehandeling vrouwengroep. In bijlage 1 staat deze modulebeschrijving.

It ain’t necessarily so : Labels van vluchtelingen in de geestelijke gezondheidszorg

Over de geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen bestaan nogal wat aannames en opvattingen die de complexe werkelijkheid niet altijd recht doen. Het achterhalen van wat precies de problematiek van vluchtelingen is en welke zorg ze behoeven, is ook een lastig proces. Het risico bestaat dat te snel een bepaalde diagnose wordt gesteld of specifieke behandeling wordt gestart – of juist wordt onthouden. In deze bijdrage bespreekt Jackie June ter Heide vijf stereotype labels voor hulpzoekende vluchtelingen in het licht van wetenschappelijk onderzoek.

Niet voor spek en bonen : Veerkracht bij jonge vluchtelingen

Hoe houden jonge vluchtelingen zich staande in onze Nederlandse samenleving? Marieke Sleijpen raakte geïntrigeerd door deze vraag en maakte het tot onderwerp van haar proefschrift. In deze bijdrageschetst ze het concept veerkracht en welke krachten en kwetsbaarheden een rol kunnen spelen in het (over) leven van deze groep.

Evidentie voor de effectiviteit van e-health – veelbelovend maar geen one size fits all

E-health speelt een steeds belangrijker rol in de GGZ. Maar zijn e-health interventies wel effectief in het reduceren van gezondheidsklachten of het verbeteren van de kwaliteit van leven? En, zo ja: is e-health dan ook net zo effectief als een face-to-face interventie? De app-ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, maar de wetenschap is traag, zo is vaak de kritiek. Niettemin zal een ieder beamen dat uiteindelijk alleen bewezen effectieve e-health producten op de markt zouden moeten komen.

Behandeling in beweging : De (r)evolutie van psychotherapie

Door hoogwaardige technologie te integreren in bestaande therapeutische principes kunnen mensen met PTSS die onvoldoende profiteren van reguliere traumatherapie, op een nieuwe manier aan hun klachten werken. De Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization & Reconsolidation (3MDR) is een innovatieve behandeling waarbij patiënten lopend door een op hun persoon toegesneden virtuele context, traumatische herinneringen kunnen verwerken. Bij Stichting Centrum ’45 zijn de eerste ervaringen met deze revolutionaire aanpak onderzocht.

Dagbehandeling Traumatische Rouw van Stichting Centrum ’45

In oktober 2013 is er een innovatieve behandeling
gestart bij Stichting Centrum ‘45 te
Diemen. Vanuit het werken met patiënten
met complexe psychotraumaklachten werd
opgemerkt dat deze patiënten niet alleen
traumatische ervaringen hebben meegemaakt
maar dat zij tevens vaak op een traumatische
wijze een of meerdere dierbaren
hebben verloren. Bestaande behandelmethoden
zijn niet toegesneden op traumatische
rouw. In reactie op dit gegeven werd
een individuele behandeling ontwikkeld

Pagina's