Verzet als voorbeeld

Elk jaar publiceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthematekst over herdenken en vieren. Frank van der Vree schreef de tekst voor 2018, het Jaar van Verzet.

Verzet in de kampen Treblinka, Sobibor en Belzec

2018 is door het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Gedurende dit jaar wordt in heel Nederland extra aandacht besteed aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én als bron van inspiratie. Precies 75 jaar geleden, in 1943, kwamen gevangenen van de vernietigingskampen Treblinka, Sobibor en Belzec in opstand. Gebeurtenissen die in Nederland relatief onbekend zijn en juist in dit verzetsjaar extra aandacht verdienen.

Plekken die het verzet levend houden

Het platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot Jaar van het Verzet. Daarom licht NC Magazine vijf Nederlandse verzetsmonumenten uit in Tienray, Sumar, Amsterdam, Sliedrecht en Arnhem.

'Fietsen is de prothese voor mijn kop'

Fietsen is voor BNMO-lid Tom van Mierlo altijd de manier geweest om te dealen met de problemen die hij ondervond door zijn uitzending naar Nieuw-Guinea. "Als het spannend werd, zei mijn vrouw: pak de fiets maar. En dat werkt." De veteraan rijdt vooral graag lange afstanden. in juni fietst hij dan ook met het cyclingteam van Wounded Warriors NL van de Noordkaap naar Doorn.

Mindfitness in de krijgsmacht : Train your brain

Fysieke training is heel gebruikelijk voor militairen. Maar als het gaat om mentale fitness - bijvoorbeeld een hogere mate van welzijn, minder stress, een betere concentratie, weerbaarheid en een beter geheugen - is er vaak sprake van koudwatervrees en vooroordelen. Toch vormt mentale fitness één van de drie componenten van militair vermogen. De vraag in hoeverre de psyche of geest te trainen is, is dan ook interessant. Hoe kan mentale fitness (mindfitness) binnen het militaire domein worden bevorderd?

Tweede Generatie

Persoonlijk verhaal van Frans Doppegieter (Tweede Generatie getroffene) over het effect van de onbehandelde PTSS van zijn vader, niet alleen op zijn jeugd, maar ook op de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid en dus rechtstreeks op zijn eigen leven.

35 jaar Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De verwachting was dat er jaarlijks 10.000, hooguit 15.000 bezoekers het nieuwe Herinneringscentrum Kamp Westerbork zouden komen bezoeken. In de wintermaanden zou er zeker geen publieke belangstelling zijn, reden waarom het dan ook gesloten was.

 

Verzetskinderen

Dit artikel werd eind 2016 geschreven door Gino Kleisen, zoon van een lid van de KvV (Kinderen van Verzetsdeelenemers 1940-1945), als afstudeerscriptie voor de School van de Journalistiek.

 

Het tweede deel (op 5 mei 2017 verschenen in Dagblad Trouw) bevat portretten van verzetskinderen:

Annie Stinis-van Dam (77)

Hans van Ekelenburg (73)

Cor Oud (68)

Irene Hermsen-Gooijer (74)

 

We gingen niet naar Rwanda, we gingen naar Zaïre : Een verhaal van een vergeten humanitaire missie

Ruim honderd Nederlandse militairen verleenden in 1994 noodhulp in de vluchtelingenkampen rondom Goma, Zaïre. Deze interventie was opgezet naar aanleiding van een vluchtelingenstroom van 850.000 Hutu’s, die op gang kwam nadat Tutsi-rebellen Rwanda veroverden. Maar dit was niet zomaar een vluchtelingencrisis. Voor Hutu-extremisten, degenen die de massamoord op 800.000 Tutsi’s pleegden, was Zaïre een tijdelijke basis van waaruit zij de genocide wensten te voltooien.

Pagina's