Rampen in het leven van alledag, het alledaagse leven van rampen

Op 9 oktober jl. hield ik mijn afscheidsrede als hoogleraar
Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit. Daarin
stelde ik dat rampen een alledaags verschijnsel zijn geworden.
Verder stond ik onder meer stil bij het begrip veerkracht
dat bij de theorievorming en beleidspraktijk van
rampen een steeds belangrijker plaats inneemt. Tenslotte
introduceerde ik het begrip rampencultuur dat aangeeft
hoezeer rampen verknoopt zijn geraakt met het leven van
alledag. Ik heb het laatste thema al eens kort behandeld in

Themanummer: Maatschappelijke onrust

3 Ver weg bestaat niet meer – Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid
4 Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
6 Heropleving van jihadisme in Nederland
7 De omgang met het hedendaagse jihadisme – Paul Scheffer
10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen
12 Censuur als antwoord op terrorisme?
14 Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen
16 Weerbare democratie
17 Kenniscentrum Collectief Gedrag
18 Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

UNHCR pleit voor psychosociale hulp

De wereld staat in brand. Van Zuid-Soedan tot de ebola-epidemie en van Syrië tot Oekraïne. Maar de geboden noodhulp werkt niet goed als er niet tegelijk psychosociale hulp wordt gegeven.

Dat vinden de UNHCR en diverse hulporganisaties. Vanmiddag vroegen ze aandacht voor deze zaak in de Tweede Kamer en eerder vandaag op de Amsterdamse beurs. Verslaggever Guido Spring was erbij en sprak Peter Ventevogel van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven.

'Knalrood', 'Moondog'

Binnen NS Reizigers / Concernveiligheid wordt er veel aandacht besteed aan de (sociale) veiligheid. Zo is er een afdeling die zich bezig houdt met opvang en nazorg voor medewerkers (Vangrail) en klanten (Nazorg) en is er een educatief programma opgezet (Luisteris) om jongeren bewust te maken van de gevolgen van onbezonnen gedrag, agressie en groepsgedrag. Op de dvd staan trailers van de Luisteris programma's 'Moondog' en 'Knalrood'.

Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie

In april 2013 heeft TNO Integrale Veiligheid de opdracht verworven om in samenwerking met het Landelijk Programma Versterking Professionele Weerbaarheid van de Nationale Politie, op basis van een representatieve steekproef, de aard en omvang van het langdurig verzuim (binnen dit kader gedefinieerd als langer dan 3 maanden) binnen de politieorganisatie te beschrijven. De al doende opgedane inzichten kunnen vervolgens dienen als basis voor effectief beleid om dit verzuim structureel terug te dringen.

Rouwen mag weer openbaar

Nederland is niet langer het land van de nuchterheid en de beheersing, dat bleek opnieuw uit de massaal beleefde rouw na de ramp met vlucht MH17.
Dat vertoon van emotie helpt om grote, onverhoopte veranderingen het hoofd te bieden.
Lees meer over rouw in Nederland in de afgelopen jaren.
 

Hulpverleners zoeken zelf massaal hulp

Ongeveer duizend hulpverleners per jaar zoeken hulp omdat ze door hun werk in problemen komen.

‘Het gaat om het perspectief van de nabestaanden’ : in gesprek met Annelieke Drogendijk, directeur van Impact/Cogis

'Het gaat om het perspectief van de nabestaanden’

 

IN DE WERKKAMER

In gesprek met Annelieke Drogendijk, directeur van Impact/Cogis

 

Annelieke Drogendijk (Erik Kottier).

 

Pagina's