Strijd van binnen

Oratie bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar op het gebied van Medisch-biologische en Pschiatrische Aspecten van Psychotrauma's aan de Universiteit van Leiden vanwege het Ministerie van Defensie en de stichting Arq Psychotrauma Onderzoek op vrijdag 23 mei 2014.Deze oratie gaat over de medische en militaire psychotraumatologie. En over de ontwikkeling van de (erkenning van de)...

Oorlogsverhalen

De Amerikaanse oud-marinier Phil Klay diende meer dan een jaar in Irak. Wat hij daar zag en hoorde, besloot hij in de vorm van fictie te verwerken. Deze bundel met twaalf oorlogsverhalen verhaalt gedachten en belevenissen vanuit het perspectief van de Amerikaanse marinier. Elk verhaal heeft een andere invalshoek. Het boek begint bij de soldaat thuiskomt en zich geen raad weet met mensen die niet...

Kwetsbaarheid weerbaarheid & beschaving : hoe mensen er in zijn geslaagd zich beter te beschermen tegen schokkende gebeurtenissen en gevoeliger te worden voor de pijn van anderen en wat dit betekent voor de wereld van nu.

Door de eeuwen heen hebben mensen allerlei pogingen ondernomen om zichzelf en hun samenlevingen te beschermen tegen de ingrijpende gevolgen van schokkende gebeurtenissen: grote rampen en oorlogen, maar ook rampspoed in het persoonlijke leven, zoals geweld, misbruik of ingrijpend verlies. Hoe slaagden mensen erin zich beter te beschermen tegen de ontregelende gevolgen van deze rampen? En wat kwam...

Vroegtijdige psychosociale hulpverlening na een schokkende gebeurtenis op de werkvloer

Waaruit bestaat de psychosociale hulpverlening die door professionele hulpverleners geboden wordt aan getroffenen van een schokkende gebeurtenis op de werkvloer?

Steun voor nabestaanden

Familierechercheurs uit alle eenheden staan de nabestaanden bij van slachtoffers van MH17. Ze vormen een belangrijke schakel tussen de instanties en de getroffen families. De eerste weken verzamelden de familierechercheurs ook de gegevens van de slachtoffers ter identificatie.

‘Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’: In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’

In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

 

De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding

Kort na het neerstorten van de MH17 wordt bij de politie een staf grootschalig en bijzonder optreden geformeerd.
Terwijl de verschrikkelijke ramp via televisiebeelden op de achtergrond de opschalingsruimte in het hoofdgebouw van
de Landelijke Eenheid in Driebergen binnen dringt, schuiven commissarissen aan een grote ovale tafel en starten met
de eerste planvorming. De aanslag in Apeldoorn, het schietdrama in Alphen aan den Rijn, terroristische dreiging en
gijzelingen; er zit genoeg crisiservaring. Toch zal deze keer alles anders zijn.

Rampen in het leven van alledag, het alledaagse leven van rampen

Op 9 oktober jl. hield ik mijn afscheidsrede als hoogleraar
Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit. Daarin
stelde ik dat rampen een alledaags verschijnsel zijn geworden.
Verder stond ik onder meer stil bij het begrip veerkracht
dat bij de theorievorming en beleidspraktijk van
rampen een steeds belangrijker plaats inneemt. Tenslotte
introduceerde ik het begrip rampencultuur dat aangeeft
hoezeer rampen verknoopt zijn geraakt met het leven van
alledag. Ik heb het laatste thema al eens kort behandeld in

Themanummer: Maatschappelijke onrust

3 Ver weg bestaat niet meer – Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid
4 Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
6 Heropleving van jihadisme in Nederland
7 De omgang met het hedendaagse jihadisme – Paul Scheffer
10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen
12 Censuur als antwoord op terrorisme?
14 Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen
16 Weerbare democratie
17 Kenniscentrum Collectief Gedrag
18 Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

UNHCR pleit voor psychosociale hulp

De wereld staat in brand. Van Zuid-Soedan tot de ebola-epidemie en van Syrië tot Oekraïne. Maar de geboden noodhulp werkt niet goed als er niet tegelijk psychosociale hulp wordt gegeven.

Dat vinden de UNHCR en diverse hulporganisaties. Vanmiddag vroegen ze aandacht voor deze zaak in de Tweede Kamer en eerder vandaag op de Amsterdamse beurs. Verslaggever Guido Spring was erbij en sprak Peter Ventevogel van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Pagina's