Veerkracht van Nederland

Veerkracht is al zo oud als de mensheid. Mensen helpen elkaar; omstanders en familie schieten te hulp. Allerlei vormen van spontane hulp komen op gang. Bij veerkracht kijken wij vaak naar het herstel na de eerste klap. Maar herstellen is meer dan alleen ‘een keer meer opstaan dan je valt’. Herstellen heeft ook een lange termijndimensie. Bijvoorbeeld wanneer een gemeenschap een enorme klap te boven komt.

‘God weet dat je wordt gedwongen, doe het…’

Precies dertig jaar na de genocide in Rwanda zijn de wonden nog voelbaar in alle lagen van de samenleving. Angela Jansen, die werkt bij het Institute for Community Based Sociotherapy (ICBS), en sinds 2013 in Rwanda woont, ziet dat ook kinderen van daders gebukt gaan onder het verleden. Hoe gaan zij om met de kennis van wat hun ouders hebben gedaan?

Column : Ze overwon

Haar helderblauwe ogen vullen zich met tranen. De kleur is zeldzaam in het Midden- Oosten. Zouden de mannen die zich aan haar vergrepen haar ogen ook hebben opgemerkt? 

Interview Saara Martinmäki over mentaal welzijn van hulpverleners : BCNN serie over mentale gezondheid

Saara Martinmäki is onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Nationaal Psychotraumacentrum. Wij interviewden haar over zorg voor het mentale welzijn van medewerkers.

Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van medewerkers?

Het versterken van de veerkracht van de Nederlandse samenleving : 10 beleidsadviezen

Tijdens de coronacrisis werd een groot beroep gedaan op de veerkracht van de mensen. Daarbij kwam naar voren dat bepaalde groepen in de samenleving onvoldoende veerkracht hadden om hier goed mee om te gaan. Daarom heeft TNO, in opdracht van ZonMw, een grondige analyse gemaakt van het concept ‘veerkracht’ en op basis daarvan een tiental beleidsadviezen opgesteld. Het doel van deze beleidsadviezen: Het versterken van de veerkracht van mensen in de Nederlandse samenleving die moeite hebben met het omgaan met tegenslagen of een crisis.

Morele dilemma’s in hulpverlening : Kwesties waar geen goed en fout lijkt te zijn

Bij morele dilemma’s weet je als hulpverlener niet altijd wat je moet doen, hoe ver je mag gaan en waar je goed aan doet. Marieke Bourgonje, herstelondersteuner GGZ Plus bij Stichting Anton Constandse, schrijft over situaties die onder haar huid zijn gaan zitten.

Column : Wie zijn zij?

Als ik met haar praat vraag ik me af: wie is de vrouw die haar hierheen gehaald heeft?
Wie is de vrouw die haar, toen ze kwetsbaar en angstig om hulp vroeg, bedacht om haar naar Nederland te brengen?
Die haar voorhield dat ze hier scholing kon volgen om eindelijk gelukkig te gaan worden?
Wie is de vrouw die een andere vrouw kon verkopen enkel voor haar eigen gewin?

Lessen uit een ervaringskoffer

Al meer dan veertig jaar is Aart van Oosten betrokken bij de brandweer. Hij zag in die tijd vele ingrijpende gebeurtenissen en crises. Impact magazine heeft hem benaderd met de vraag welke lessen hij heeft geleerd. Wat wil hij aan een nieuwe generatie brandweermensen uitdragen? Van Oosten: ‘Zet pas een stap vooruit nadat je over je schouder hebt gekeken naar ervaringen uit het verleden.’

Rapport Jalan Tengah : Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse Ouderen

Twee miljoen mensen in Nederland hebben een band met voormalig Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië). Veel Nederlanders hebben echter weinig kennis over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Dat geldt ook voor medewerkers binnen de reguliere zorg. In 2017 sprak de overheid, middels de collectieve erkenning, haar dank en erkenning uit voor wat de Indische gemeenschap betekent voor Nederland. De officiële verklaring luidt als volgt: 

 

Veerkracht bestaat niet

In de afgelopen 20 jaar heeft de wereld te maken gehad met ernstige bedreigingen van de samenleving zoals de COVID-19-pandemie, klimaatverandering en oorlog. Zulke ingrijpende stressvolle en traumatische ervaringen kunnen individuen op talloze manieren negatief beïnvloeden en hebben vooral sterke gevolgen voor degenen die in dergelijke omstandigheden opgroeien. Ingrijpende jeugdervaringen, of jeugdtrauma, zijn de sterkste voorspellers van problemen op latere leeftijd, waaronder leerproblemen, (geestelijke) gezondheidsproblemen, gedragsproblemen, criminaliteit en zelfmoord.

Pagina's