Terug van de missie : zorg voor veteranen en de bijdrage van de Geestelijke Verzorging

In het eerste gedeelte wordt een overzicht gepresenteerd van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LVZ). Vervolgens wordt beschreven welke uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen de geestelijke gezondheidszorg voor militairen hanteert. In het tweede gedeelte wordt de bijdrage van de geestelijke verzorging aan de krijgsmacht in het teken van de morele vorming geplaatst. Tot slot worden beleidsmatige uitgangspunten geformuleerd voor afstemming met zorgverleners.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
redactie Fred van Iersel, Jan Peter van Bruggen en René de Boer | 2014
122 pagina's | Budel : Uitgeverij DAMON


Met literatuuropgave
Trefwoorden: 
vredesmissies (VN), veteranen, militairen, krijgsmacht, nazorg, Geestelijke gezondheidszorg, psychosociale hulpverlening, zingeving, levensbeschouwingen, moraal, Schuld, schaamte, verwerkingsproces
Plaatsingscode: 
s8.2 TER