De kracht van communities : Eindrapportage van het actieonderzoek met mensen die gevlucht zijn door de oorlog in Oekraïne: wat hebben zij nodig om in Nederland mee te kunnen (blijven) doen?

Executive summary

Binnen dit actieonderzoek zijn 20 mensen direct en 80 mensen indirect (gezinsleden/kinderen die indirect van de doorbraken profiteren) ondersteund. Van onze directe betrokkenheid bij het realiseren van doorbraken hebben we inzichten opgehaald over waar Oekraïense nieuwkomers op dit moment vastlopen in het systeem, wat er juist al goed werkt en hoe we dit systeem kunnen verbeteren. De acht kernthema’s die we in de rapportage naar voren brengen zijn:

 

 

Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap : Een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

De afgelopen decennia zijn diverse publicaties verschenen rondom de problematiek van eergerelateerd geweld in Nederland, maar deze waren hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring met en kennis van andere achtergronden dan de Syrische. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2011 zijn vele Syriërs hun land ontvlucht. Een groot deel vluchtte binnen de regio, maar eveneens kwamen veel Syriërs naar West-Europa (waaronder Nederland). De Syrische gemeenschap is zeer heterogeen en kent een grote diversiteit aan etniciteit en religieuze stromingen.

 

De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Column : Wiens leed telt?

Niemand kan dit jaar ontkomen aan het Nederlandse slavernijverleden. En terecht. Het is alleen jammer dat de aandacht voor dit onderwerp is ontaard in een wedstrijd wiens leed het ergste was. In Den Haag wilde de gemeenteraad aanvankelijk twee monumenten: een
voor de Trans-Atlantische slavernij en een voor de koloniale periode in het voormalige Nederlands-Indië. De ingestelde adviescommissie was voorstander van één monument. Juist om de koloniale patronen en denkkaders niet voort te zetten waarin bevolkingsgroepen

Moderne slavernij speelt overal ter wereld

Heropvoedingskampen in Noord-Korea, stadionbouwers in Qatar, maar ook Oekraïense arbeidsmigranten in Nederland: moderne slavernij is wereldwijd een groot probleem. Maar wat is het precies? En wat valt ertegen te doen?

Doorwerkingen van het slavernijverleden

Het Nederlands slavernijverleden is de afgelopen tijd voorpaginanieuws geworden. Van een onderwerp dat niet of nauwelijks in het geschiedenisonderwijs werd behandeld, kwam het recent tot lokale en zelfs nationale excuses voor dat verleden. 
Daarbij werden nogal eens de termen ‘hedendaagse doorwerkingen’ en/of ‘erfenissen’ gebezigd. Om dat te kunnen begrijpen, is het eerst en vooral zaak goed te begrijpen wat slavernij dan is.

Dweilen met de kraan open : De bedreigde ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties en de drempel tot adequate (jeugd)hulp

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt geschaad door de slechte leefomstandigheden. Het huidige systeem is desastreus voor het mentale welzijn van de kinderen. Bovendien krijgen kinderen in de gezinslocaties niet de jeugdhulp die ze nodig hebben. Gezinslocaties maken het voor gemeenten onmogelijk hun jeugdzorgplicht op grond van de Jeugdwet uit te voeren. Defence for Children roept de overheid op gezinslocaties in hun huidige vorm als opvangvorm af te schaffen.

Column : Erkenning van slachtoffers, een medaille met twee kanten?

Een van de vele zaken, waar een therapeut in de loop van een traumabehandeling tegenaan kan lopen, is de slachtofferrol van patiënten. Ik zag hun onmacht en de woede. Dan waren ze vooral slachtoffer. Het was dan voor hen heel moeilijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen herstel. Paradoxaal genoeg kan deze toestand bestendigd worden door maatschappelijke erkenning van ziekte of stoornis. Vluchtelingen maken bijvoorbeeld met een erkende diagnose van PTSS meer kans op een verblijfsvergunning. Maar wat als de patiënt in kwestie opknapt en de verblijfsvergunning maar tijdelijk is?

Column : Een te zware last

Waar haar vader is, is zij.
Waar zij is, is haar vader.
Regelmatig gaat zij niet naar school; niet spelen bij vriendinnetjes; niet kleuren
met haar stiften of spelen met haar poppen. Want, zij moet voor haar vader zorgen.
Haar vader die dagelijks fysiek en psychisch last heeft van de veelvuldige
martelingen die hij heeft ondergaan in zijn land van herkomst.
Haar vader die naast deze klachten dagelijks het gemis van zijn vrouw
en zoontje met zich meedraagt.
Tijdens hun vlucht zijn ze elkaar kwijtgeraakt.

Pagina's