Veerkrachtige statushouders : voorwaarde voor succesvolle inburgering : Best practices om de psychosociale ondersteuning van statushouders in gemeenten te verbeteren

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan, dit biedt gemeenten een goede gelegenheid om meer aandacht te geven aan de mentale gezondheid van statushouders. Gemeenten zien dat succesvolle integratie en participatie van statushouders alleen mogelijk is, als zij fysiek én mentaal gezond zijn. Andersom kan succesvolle integratie gezondheidsproblemen voorkomen. In veel gemeenten wordt steeds meer zichtbaar dat psychische problemen stagnatie veroorzaken in het inburgeringsproces. En in sommige situaties veroorzaakt een stroef integratieproces psychische problemen bij nieuwkomers.

Bij de nieuwe wet inburgering wordt van statushouders verwacht dat zij over voldoende kennis (van het zorgsysteem) beschikken, dat ze hun weg weten te vinden. Zorgverleners gaan er van uit dat nieuwkomers over voldoende (taal)vaardigheden beschikken om hun hulpvragen juist te adresseren en die hulp te krijgen die strikt genomen noodzakelijk is. Om dit alles te ondersteunen, moet er veel meer aan de voorkant worden ingezet op preventie. Bijvoorbeeld door een introductieprogramma waardoor statushouders wegwijs worden gemaakt en psycho-educatie met als doel alle statushouders aan de voorkant mee te nemen.

 

ARQ Kenniscentrum Migratie geeft gratis advies aan gemeenten hoe zij de psychosociale ondersteuning aan statushouders kunnen optimaliseren.

Trefwoorden: 
asielzoekers, deskundigheidsbevordering, Geestelijke gezondheid, migranten, Oekraïne, preventie, psychosociale gevolgen, taal, verslaving, Vroegsignalering
Affiliatie auteur(s):