Time to ACT! : het basisboek voor professionals

Over de verschillende stadia van ACT en hoe die toe te passen en te gebruiken in de professionele praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktisch toepasbare instructies. Het biedt een stap-voor-stap-programma met ruim 150 oefeningen en metaforen ondersteund door illistraties. Het laatste deel van het boek staat in het teken van diagnostiek. De bijbehorende website www.timetoact.nl levert extra'...

Nazorg Contact Punt: ontbrekend puzzelstuk in psychosociale hulp bij rampen

De vliegramp met MH17 heeft een enorme impact voor iedereen die door de ramp dierbaren heeft verloren. Van het begin
af aan is de psychosociale ondersteuning en zorg aan de nabestaanden serieus genomen. Deze nazorg bestaat deels uit
elementen die na elke ramp of crisis van belang zijn, zoals inzet vanuit familierechercheurs en SlachtoJerhulp Nederland,
diverse centraal georganiseerde informatiebijeenkomsten, een informatie website met een besloten gedeelte voor

'Wij zoeken naar het sentiment'

Dick van Gooswilligen is leider van het Crisiscommunicatieteam van de politie, dat de eenheden ondersteunt bij crisissituaties. Na twee jaar bijschaven staat het concept als een huis. Nu is het beurt aan de eenheden. 'Met deze werkwijze krijg je veel meer grip op de situatie'.

Themanummer: MH17 Politievakblad Blauw

Thema MH17:
- Repatriëring uit oorlogsgebied (staat in PTnet met Pdf)
- 'Vooral heel veel praten'
- 'Snelschaken met twintig tegenstanders'
- 'We zijn nog niet klaar'
- Steun voor nabestaanden (staat in PTnet met Pdf)
- Twee onderzoeken naar de ramp
- 'Hectiek is iets anders dan chaos' (staat in PTnet met Pdf)

'Hectiek is iets anders dan chaos'

Direct na de eerste online berichten over een neergestort vliegtuig in Oekraïne startte de crisiscommunicatie. 'We doen al het mogelijke om de communicatie over MH17 zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks de politieke complicaties, de grote druk en de verschillende belangen.

Steun voor nabestaanden

Familierechercheurs uit alle eenheden staan de nabestaanden bij van slachtoffers van MH17. Ze vormen een belangrijke schakel tussen de instanties en de getroffen families. De eerste weken verzamelden de familierechercheurs ook de gegevens van de slachtoffers ter identificatie.

Repatriëring uit oorlogsgebied

Enkele uren na de vliegramp met de MH17 is duidelijk dat er veel Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn. Het LTFO stelt alles in het werk om de stoffelijke overschotten zo snel en zorgvuldig mogelijk uit het onrustige Oekraïne naar Nederland over te brengen. Een enorme en soms zelfs gevaarlijke uitdaging

Trauma, geweld en religie

Deze bundel probeert inzicht te geven in hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn.

Aan de hand van concrete levensverhalen wordt o.a. ingegaan op de relatie tussen traumatisering en identiteit, de pastorale en theologische implicaties als ingrijpende gebeurtenissen aan het noodlot of negatieve intenties van de ander worden toegeschreven. Dit laatste komt ook terug in een therapeutisch kader aangevuld met aanzetten voor een verbeeldende werkwijze in het omgaan met traumatisering.

De strijd tegen de Jihad

Vriend en vijand zijn verrast door de snelle groei van het aantal jongeren in heel West-Europa dat wil toetreden tot IS en deelnemen aan de jihad in Syrië en Irak. Politie en andere overheidsinstanties zijn alert.

“Defensie is niet de redder in nood”: Verkenning civiel-militaire samenwerking in cyberdomein

Het internet heeft een wereldwijd probleem. De onveiligheid neemt toe. De vele rapporten die geschreven worden over cybercrime en cyber security zijn het hierover eens. En wie heeft het nog niet aan den lijve ondervonden? Malware. Virussen. Spam. Gestolen wachtwoorden. Platgelegd internetbankieren. Er komt geen einde aan de reeks cyberaanvallen. Burgers zijn steeds vaker het slachtoffer. Maar ook overheden, banken en andere belangrijke (vitale) sectoren in Nederland liggen zwaar onder vuur. In hoeverre is civiel-militaire samenwerking op dit vlak mogelijk?1

 

Pagina's