Sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises en aanslagen

Rampen, crises en aanslagen hebben een wisselende impact op de samenleving. Soms hebben ook incidenten zonder maatschappelijke ontwrichting toch een grote impact op de samenleving. Factoren die de impact lijken te verhogen zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van kinderen, “man-made” incidenten versus meer “natuurlijke” rampen en crises, identificatie met slachtoffers en het gevoel geen controle te hebben.
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Radboud Universiteit onderzocht welke factoren volgens de (wetenschappelijke) literatuur de sociaalpsychologische impact en maatschappelijke onrust bij rampen, crises en aanslagen verhogen respectievelijk verlagen.

Referentie: 
Drs. Bertruke Wein, Drs. Rob Willems, Prof. dr. Etiënne Rouwette | 2016
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 14 | 3 | 48-49
https://www.nctv.nl/binaries/Magazine%20Nationale%20Veiligheid%20en%20Crisisbeheersing%202016-3_tcm31-81458.pdf