Goed ouderschap in moeilijke tijden. Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen

Bij gezinnen die onzeker zijn over een verblijfsvergunning en/of dreigen uitgezet te worden, is vaak sprake van een hoog spanningsniveau dat een goede ontwikkeling van de kinderen belemmert. In deze handleiding wordt een preventief programma voor asielzoekers en vluchtelingen beschreven. Het is gebaseerd op de Multi Family Therapy, die in Engeland is ontwikkeld voor gezinnen met veel problemen. In Nederland heet dit de meergezinsgroepmethode.

De derde generatie : kleinkinderen van de Holocaust

Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaust overlevenden, stelt zich al jaren de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt beïnvloed door een oorlog die zeventig jaar geleden plaatsvond. In ‘De derde generatie’ brengt ze aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis en talloze gesprekken met leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika en Israël een generatie in kaart die zich op enigerlei wijze tot de Holocaust moet verhouden. Een portret van de kleinkinderen van de oorlog, die werden geconfronteerd met hun beladen familieverleden.

Psychotrauma wel beschouwd. Liber amicorum voor prof. dr. Rolf J. Kleber

De psychotraumatologie heeft vanaf begin jaren tachtig een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In Nederland heeft prof. dr. Rolf Kleber de afgelopen decennia daar een centrale en stimulerende rol in gehad. Naast alle wetenschappelijke studies en praktijkgerichte projecten, vormde de begeleiding van promovendi een vast onderdeel van zijn werk.

 

Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen.

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen? Onverklaarde variatie beter begrepen

De onderzoeken naar de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld liegen er
niet om: deze gevolgen zijn verstrekkend, lichamelijk en psychisch, qua intensiteit en duur,
soms levenslang. Maar niet alleen voor individuen, ook voor hun omgevingen en voor de
samenleving als geheel. In deze rapportage doen we verslag van een onderzoek onder een
steekproef van deze individuen, kinderen van 5 jaar en ouder die gemeld zijn bij het Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling (sinds een half jaar ‘Veilig Thuis’), en die anderhalf
jaar zijn gevolgd.

Thuisopvang helpt vluchteling vaak niet

Zelf een vluchteling opvangen? Steeds meer Nederlanders zijn ertoe bereid, maar voor de asielzoekers zelf is zo'n huiselijke opvang niet wenselijk, vinden professionele hulpverleners.
In logeerkamers verspreid over het land loopt hun gezondheid grotere risico's, doordat hun ongetrainde weldoeners signalen niet goed herkennen.
[...]

Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater

achtergrond In gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt, komen veel onbehandelde psychiatrische problemen voor. Het is van belang in deze doelgroep manieren te vinden om adequate psychiatrische diagnostiek en interventies toe te passen.
doel Beschrijven van de methodiek en de eerste resultaten van multisysteemtherapie voor kindermishandeling en/of verwaarlozing (mst-can).

De Raad v/d Kinderbescherming en radicalisering: factsheet

Als bij radicalisering minderjarigen zijn betrokken (rechtstreeks of via hun ouders) dan kunnen gemeenten de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) raadplegen of inschakelen. Welke rol kan de Raad spelen en hoe gaat ze te werk? Wat zijn de procedures in bijvoorbeeld spoedgevallen?
De RvdK geeft hierover uitleg in een factsheet voor gemeenten.

De kinderen van New York na 9/11 : een overzicht van studies

Dit voorjaar verscheen een overzichtsstudie van Engelstalige publicaties over de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers in New York (9/11, 2001) en de zogenaamde ‘war on terror’ (WOT) voor kinderen.  Zowel kwantitatieve, meer epidemiologische studies, als kwalitatieve analyses werden geïncludeerd. Er is breed gezocht: digitale bronnen op gebied van psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen zijn geraadpleegd. Studies die betrekking hadden op kinderen tussen 0 en 20 jaar en gedurende tien jaar na 2001 uitkwamen, werden opgenomen.

Preventie en nazorg bij radicalisering van islamitische jongeren : psychologische inbreng onontbeerlijk

Voorkomen dat geradicaliseerde islamitische jongeren afreizen naar Syrië en Irak en de opvang van deze jongeren bij terugkeer zijn veelbesproken items in Nederland. Arq Psychotrauma Expert Groep werkt mee aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak. Bestuurslid Jan Schaart en Magda Rooze, projectleider van TERRA, belichten waarom de psychologische insteek bij preventie en nazorg op dit terrein onontbeerlijk is.

Pagina's