Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling: Handreiking

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden 1) voor het vragen van toestemming en 2) voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

Referentie: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2016
[12 pagina's] | [Den Haag] : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/11/11/handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-kindermishandeling/Handreiking+Toestemmingsvereiste+voor+hulp+bij+kindermishandeling.pdf
in samenwerking met GGZ Nederland, Lydia Janssen, Fier Fryslan, KJTC Haarlem, Defence for Children, Ministerie van Veiligheid en Justitie, in consultatie met KNMG