13 in de oorlog : hoe kinderen de Tweede Wereldoorlog beleefden

Hoe is het om kind te zijn in oorlogstijd? Op deze vraag, en nog veel meer, vinden kinderen in dit boek de antwoorden. Het fraai vormgegeven boek bevat meer dan honderd foto's. Deze, soms hartverscheurende, soms vertederende, soms romantische beelden maken het verhaal van de Tweede Wereldoorlog compleet.

45 jaar LKG

Artikel over 45 jaar Landelijke Kontaktgroep van Verzetsgepensioneerden 1940-1945 (LKV)

Diagnostiek van de posttraumatische stressstoornis, deel I

Na traumatische gebeurtenissen kunnen diverse psychische stoornissen ontstaan. De bekendste is de posttraumatische stressstoornis (PTSS). De diagnostiek kan gehinderd worden door diverse factoren. traumatische gebeurtenissen en PTSS komen echter veelvuldig voor. Hierdoor zijn herkenning van de symptomatologie en het diagnosticeren van PTSS ook voor de huisarts van groot belang.

casuïstiek_

Begeleiding en behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis

In een vorig artikel werd de diagnostiek van het psychotrauma en van de posttraumatische stressstoornis PTSS beschreven. Huisartsen worden zeer regelmatig geconfronteerd met ernstige ingrijpende gebeurtenissen bij hun patiënten en zeker ook met de gevolgen ervan, zoals de psychische stoornis PTSS. Naast een snelle en juiste herkenning en diagnose van PTSS dient de huisarts ook de eerste opvang en begeleiding te kunnen doen bij zowel acute traumatische gebeurtenissen als langer durende, meer chronische PTSS. Daarnaast dient de arts de behandelmogelijkheden te kunnen inschatten.

De evidence-based behandeling van de posttraumatische stressstoornis

Toelichting: In deze bijblijfsessie zal een drietal belangrijke evidence-based psychotherapeutische methoden voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss) worden besproken. Het gaat om narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (kep) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr). Er zal vooral worden ingegaan op de behandeling van complexe patiënten, die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma.

Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden: Samenvatting

 

impact

In het onderstaande wordt de kern van de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden beknopt samengevat. Tussen [vierkante haken] staat een verwijzing naar het hoofdstuk of paragraaf in de richtlijntekst.

Doel en doelgroep

Signalering nafase: waar de nafase van een ramp of crisis de grenzen van gemeente of regio overschrijdt

Over het onderzoek

Doel van dit onderzoek is omslagpunten in de nafase van rampen en grootschalige calamiteiten in kaart te brengen. Van een omslagpunt is sprake zodra tussenkomst van bovenregionale partijen wenselijk is, omdat het lokale organiserend vermogen van gemeente of regio tekortschiet.

 

Pagina's