Handreiking : Preventie psychische problemen en behoud veerkracht van statushouders : Wat kan uw gemeente doen? :

Een goede psychische gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor integratie en participatie. Veel vluchtelingen beschikken over een grote veerkracht en het is van belang om deze te behouden en waar mogelijk te versterken. Onder invloed van onder andere oorlogs- en geweldservaringen lopen vluchtelingen een hoger risico op psychische klachten (stress, slaapproblemen) of psychische stoornissen (angststoornissen, depressie en PTSS1) dan gemiddeld in Nederland; ongeveer 13-25% van de vluchtelingen krijgt te maken met PTSS en/of depressie.

Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten.

Ze is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit de thema’s integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins. De handreiking bevat informatie en adviezen gericht op de preventie van psychische problemen en op het behoud van veerkracht bij statushouders.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Anna de Haan en Evert Bloemen, Pauline Tichelman | 2017
10 pagina's | [Utrecht] : Pharos ; [Utrecht] : GGD GHOR Nederland
http://www.pharos.nl/documents/doc/handreiking_preventie_psychische_%20problemen.pdf