In gesprek met kind en ouders

Een 'lastig' gesprek? De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals die met kinderen en ouders werken aandacht te besteden aan (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals kunnen zetten.

Opwindingsdelier : Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening

Het opwindingdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan drugs. Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. 

Seksueel misbruik in migrantenfamilies : Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie : Handreiking voor hulpverleners

De toolkit ‘Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie’ biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen migrantenfamilies. De toolkit is bedoeld voor o.a. Centra voor Jeugd en Gezin, zorg- en welzijnsorganisaties, Veilig Thuis en andere instellingen die als taak hebben seksueel misbruik bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling: Handreiking

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden 1) voor het vragen van toestemming en 2) voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

‘Verwarde personen’ of ‘mensen met een acute zorgnood’?

In de afgelopen twee jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel?

Commissie versterking infrastructuur herinnering woII : Eindrapport

Eindrapport van de commissie over het levend en verankerd houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

 

Over grenzen. Liminaliteit en de ervaring van verzet

Een vraag die ons al decennia bezighoudt, is waarom sommige mensen wél en andere níet in verzet komen tegen onrecht. Deze vraag stellen we niet zomaar: we zoeken naar mensen met wie we ons kunnen identificeren en naar een kader om onszelf en anderen te beoordelen. Goed of fout: mag ik trots zijn of moet ik me schamen? Dit verlangen naar een oplossing voor het onbehagen over het oorlogsverleden, stuwt nog altijd de herinneringscultuur in Nederland en de niet aflatende, brede interesse in verzetsverhalen.

Van het front naar het thuisfront

Pre-publicatie onderzoek van Elisa van Ee naar Multi-Family Therapy (MFT) in het Psychotraumacentrum Zuid Nederland. Van de Nederlandse veteranen ontwikkelt ongeveer 5% een PTSS, en ongeveer 15% een of meerdere symptomen van een PTSS. Kleine, en ogenschijnlijk onbelangrijke, gebeurtenissen of zaken kunnen triggers zijn voor traumatische herinneringen en zorgen voor ernstige angstklachten, vermijdings- of agressief gedrag of zelfs suïcidale gedachten of pogingen.

Themanummer Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing: Versterken crisisbeheersing

Thema: Versterken crisisbeheersing
Inhoud:
4 Leren van crises en crisisoefeningen op de NAC jaardag
6 Leren van crisis? Ken uw brein en benut het voor 100%!
8 Vertrouwen en gezamenlijk belang als cruciale factoren in financiële sector
9 Is de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst?
10 Leren van rampen en crises
11 Nationale crisisorganisatie flexibeler
12 Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart
15 Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

Games [4Therapy] toolkit

Speciaal voor projectleiders betrokken bij ontwikkeling van e-health voor de ggz heeft het Games [4Therapy]-project een toolkit ontworpen in de vorm van een kaartenset. De kaarten leggen stapsgewijs uit welke tools u bij de ontwikkeling van e-health-toepassingen kunt inzetten. Het zijn methodologische suggesties voor alle fases van productontwikkeling, van ideegeneratie tot het creëren van prototypes.

Pagina's