GezondheidsZorg Asielzoekers

Een website voor asielzoekers

Arts en Zorg levert per 1 januari 2018 onder de naam GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers) eerstelijnszorg aan alle asielzoekers in Nederland.

Hierbij besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, professioneel en maatschappelijk.

 

Huisartsenzorg voor asielzoekers

GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal opvanglocaties verandert, verandert GZA mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt zich in Utrecht. Het medisch contactcentrum, de Praktijklijn, is gehuisvest in Arnhem. 

 

Items op de website:

Praktijklijn

Naar de dokter: reizen naar de zorgverlener, adres- en openingstijden spreekuur

Medicijnen: zelfzorgmedicatie, medicijnen op recept, antibiotica, kosten van medicijnen

Veelgestelde vragen

Over GZA

Referentie: 
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) | 2018
Utrecht : GZA healthcare
https://www.gzasielzoekers.nl/
Trefwoorden: 
asielzoekers, AZC, gezondheidszorg, huisartsen, hulpverlening, zorgverlening