"Niets is wat het lijkt" : Eritrese organisaties en integratie

De Eritrese gemeenschap in Nederland is de afgelopen jaren snel en sterk gegroeid en kent een lange geschiedenis en grote diversiteit. 

Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe de Eritrese gemeenschap in Nederland is georganiseerd en in hoeverre er binnen de Eritrese gemeenschap druk wordt ervaren van buitenaf, in het bijzonder vanuit Eritrea zelf. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in: 

  • het netwerk van Eritrese organisaties in Nederland; 
  • de mate en aard van de (buitenlandse) aansturing van Eritrese organisaties in Nederland door de Eritrese overheid en/of daaraan gelieerde organisaties; 
  • de mate en aard van de ervaren druk onder Eritreeërs in Nederland, inclusief het voldoen van financiële bijdragen. 

In deze samenvatting worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd en conclusies getrokken. De wijze waarop de onderzoeksvragen zijn onderzocht is te lezen in hoofdstuk 1. De onderbouwing van de samenvatting en conclusies is te vinden in hoofdstukken 2 t/m 5. 

Aanleiding onderzoek 

Er leven zorgen over de integratie van personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. Omdat de Eritrese gemeenschap in Nederland snel groeit en door de berichtgeving in de media over intimidatie, verzocht de Tweede Kamer in februari 2016 om een Kamerbrief en debat waarin Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland ter sprake zou komen. Op 30 juni 2016 werd de brief door de bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie verzonden aan de Tweede Kamer en vond het debat plaats. Tijdens het Kamerdebat over ‘Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland’ kwamen vanuit de Tweede Kamer onder andere zorgen naar voren die te maken hadden met de financiële bijdrage van Nederland aan Eritrea, de diasporabelasting, de rol van de Eritrese ambassade in Den Haag bij oneigenlijke druk, de vertegenwoordiging van het regime in Nederland en de achterblijvende integratie van Eritreeërs in Nederland. 

Referentie: 
DSP-groep; Tilburg University | 2017
126 | Amsterdam, Tilburg : DSP-groep, Tilburg University
https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/16pverit_Niets_is_wat_het_lijkt-DSP_2016.pdf
Trefwoorden: 
angst, Eritrea, integratie, migranten, Netwerk, organisaties, participatie, psychotrauma (nl)