Motiverende gespreksvoering in psychotherapie

De afstemmingsfase in psychotherapie is bedoeld om een vertrouwensrelatie op te bouwen, overeenstemming te krijgen over de doelen en de cliënt te stimuleren tot verandering. Weerstand speelt in deze fase bij uitstek een rol, en de therapeut moet daar adequaat mee omgaan. Motiverende gespreksvoering is een methodiek die daartoe systematisch cliëntgerichte en gedragsgerichte elementen combineert, door het ontlokken en verkennen van iemands redenen om te veranderen, in een sfeer van acceptatie en compassie.

Toolkit herdenking

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn er bij nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? De online Toolkit herdenking biedt zelforganisaties van getroffenen en overheden een plan, tips en concrete instrumenten om de organisatie van een herdenking gestructureerd aan te pakken. Ook de Rijksoverheid maakt gebruik van deze toolkit, aangevuld met een document waarin nog een aantal specifieke overwegingen en aandachtspunten zijn opgenomen.

We zijn net op tijd ontsnapt aan de Japanse doodstraf!

In Nederlands-Indië, in oorlogstijd, bood Herma Bentinck van Schoonheten-Snouck Hurgonje twee weken onderdak aan twee verzetsmannen.

Bij het weggaan gaf ze hen een briefje met het adres van een familielid die ambassadeur was in Australië.

Daar zouden ze misschien terecht kunnen.

Eén van hen werd gesnapt met Japanse militaire gegevens en haar briefje.

Zij kreeg een Indisch proces en drie jaar gevangenisstraf tijdens de Japanse bezetting.

Haar man, haar tweejarige zoon en haar pasgeboren dochter heeft zij al die tijd moeten missen.

Themanummer Checkpoint : Strijd en geweld in Indië

Deze Checkpoint staat in het thema van de strijd en het geweld in Nederlands-Indië.
Onlangs verscheen de studie De brandende kampongs van Generaal Spoor. In de Checkpoint van november staat een bespreking van het boek, maar ook reacties van Indiëveteranen op de steeds weer oplaaiende discussie over de strijd en het geweld in Indië en een interview met Indiëveteraan Joop Hueting, die op tv voor het eerst sprak over het geweld: ‘De zaak ontplofte’.

Militaire autobiografieën uit Afghanistan : Een zevenlandenstudie

Elke zesduizend uitzendingen levert één boek op. Militaire memoires zijn daarmee een onvermijdelijk gevolg van uitzendingen. Deze boekschrijvers zijn grotendeels representatief voor de algehele militaire populatie. Een krappe meerderheid schrijft positieve verhalen. De negatieve verhalen betreffen vooral desillusies over de zorgzaamheid van de defensieorganisatie, die van de samenleving en ervaringen met posttraumatische stress (PTSS).

Morele moed : Frans van Hasselt, verzetsleider tegen wil en dank

De wereld is in beroering na de Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en de mogelijke winst van populisten als Geert Wilders en Marine le Pen. Xenofobie, nationalisme en discriminatie zijn (weer) nadrukkelijk aanwezig in het maatschappelijk debat. Iedereen moet voor zichzelf bedenken waar de grens ligt en wanneer hij zijn stem verheft. Het voorbeeld van de Delftse student Frans van Hasselt kan misschien als inspiratie dienen.

Hoe Gaat Het Met U?

Nasil siniz? Labas alik? Hoe gaat het met u? In gesprek met mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond over psychische klachten Somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, het gevoel geen grip meer te hebben op je leven. Het komt in alle bevolkingsgroepen en in alle leeftijdscategorieën voor.

'Nachtmerries kunnen psychische problemen versterken'

Nachtmerries zijn een onderschat probleem in de geestelijke gezondheidszorg, zegt klinisch psychologe Annette van Schagen. Veel patiënten in de specialistische GGZ hebben een nachtmerriestoornis, blijkt uit haar promotieonderzoek.

Thesaurus WW2

De Tweede Wereldoorlog-thesaurus beschrijft bijna 1900 trefwoorden rond gebeurtenissen, plaatsen, concepten en objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archieven kunnen hiermee hun WO2-collectie gestandaardiseerd ontsluiten, waardoor bijvoorbeeld koppeling met andere collecties mogelijk is. Het is voor onderzoekers en zoekenden dan eenvoudiger om met behulp van een trefwoord alle relevante objecten uit verschillende collecties te vinden. De betekenis en hiërarchie van elke thesaurusterm verrijken beschrijvende metadata enorm.

Pagina's