We gingen niet naar Rwanda, we gingen naar Zaïre : Een verhaal van een vergeten humanitaire missie

Ruim honderd Nederlandse militairen verleenden in 1994 noodhulp in de vluchtelingenkampen rondom Goma, Zaïre. Deze interventie was opgezet naar aanleiding van een vluchtelingenstroom van 850.000 Hutu’s, die op gang kwam nadat Tutsi-rebellen Rwanda veroverden. Maar dit was niet zomaar een vluchtelingencrisis. Voor Hutu-extremisten, degenen die de massamoord op 800.000 Tutsi’s pleegden, was Zaïre een tijdelijke basis van waaruit zij de genocide wensten te voltooien.

Themanummer : Korea : de vergeten oorlog

Inhoud

10-11 Een bijzondere geschiedenis van een verdeeld schiereiland : over walvissen en garnalen
12-13 'We houden de vereniging overeind': Vier zoenen in bestuur vereniging oud Korea strijders
14-17 'Ze schoten ons voor onze sodemieter': de heftige drie tours van Sjef Liebregts in Korea
18-19 'Na de wapenstilstand gaven wee de vijand een hand' : veteraan Ferry Titalepta verteld zijn verhaal in het 'Koreamuseum'
20-22 'Je moet tegen een stootje kunnen' : Koreaveteraan Herman van der Leelie over zijn missie en revisit

"Kinderen" van Indië (3)

Rubriek van Monnique Haak:

Huub Diederen werkte bij Pelita van 1990 tot december 2017. Het grootste deel van die tijd was hij een prominent lid van de hoofd- en eindredactie van pelita Nieuws.

Vanaf 1 januari 2018 geniet hij van zijn prepensioen.

Monnique Haak zocht hem op voor een interview.

Ton van Gils en André Pierik : 'Dertig jaar dienstverlening voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen'

Eind 2017 nam de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) afscheid van André Pierik en Ton van Gils. Twee leden die hun sporen hebben verdiend én nagelaten in hun jarenlange werk voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. In Aanspraak blikken zij terug op wat er in 30 jaar is bereikt.

Bob Beekman bleef trouw aan Holland : Bob Beekman vertelt over het Indisch jongerenverzet en de Japanse internering in de Glodokgevangenis in 1944-1945

In september 1944 dwongen de Japanners Indo-Europese jongemannen een pro-Nippon verklaring te tekenen uit angst dat zij naar de in aantocht zijnde geallieerde bevrijders zouden overlopen. Ruim 480 Indische jongeren verzetten zich tegen het tekenen van deze pro-Japan verkalring. Voor hun trouw aan Holland werden zij zwaar gestraft met een internering in de Glodok-gevangenis in Batavia. Bob Beekman was een van hen die weigerden hun Hollandse achtergrond te verloochenen.

Effect onderzoek EMDR- KID NET bij vluchtelingen-kinderen met PTSS : Informatie voor verwijzers

Vluchtelingenkinderen die op een AZC verblijven worden nu slechts op beperkte schaal doorverwezen voor specialistische behandeling, terwijl meer kinderen gebaat zouden kunnen zijn bij traumagerichte therapie.

Charlotte Salomon - het werk : Alles over Charlotte Salomon

Charlotte Salomon (1917-1943) groeide op in een bourgeois Duits-joods milieu in Berlijn. Daar leefde ze als jong meisje relatief onbezorgd tot de nationaalsocialistische machtsovername in 1933. Desondanks voltooide ze nagenoeg een opleiding aan de kunstacademie. In januari 1939 ontvluchtte Charlotte Berlijn en reisde naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk, die nazi-Duitsland al in 1933 verlaten hadden. In 1940, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, pleegde haar grootmoeder zelfmoord.

Nederlandse militairen noemden het 'godsgericht', gedwongen gevechten tussen Indiërs waarna ze de verliezer doodschoten

Hoge Nederlandse militairen hebben tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) tweegevechten georganiseerd tussen inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië die ze verdachten van verzet. Wie verloor, kreeg de kogel.

Traumabehandeling.net

Deze website gaat over BEPP en NET - twee vormen van traumabehandeling.

BEPP

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen.

 

NET

Pagina's