GeweldWijzer

Maandag 16 november 2015 is de GeweldWijzer gelanceerd.

Met de nieuwe GeweldWijzer staan alle geweld thema’s, bestaand én nieuw, gebundeld op één centrale plaats op de website van het CCV.

Handreiking verhoogde asielinstroom

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van organisaties. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.
 

Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN)

Het Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN) is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland.
Het DTN wordt 4 maal per jaar uitgegeven.

Vluchtelingennieuws

Oorlogen en onrust hebben een enorme stroom vluchtelingen op de been gebracht.
Volg hier al het nieuws over de vluchtelingencrisis in Nederland en Europa op twee overzichtelijke kaarten.

Factsheet 'Openbare orde en veiligheid bij noodopvang vluchtelingen'

Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen?
De VNG en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet: Openbare orde en veiligheid ten aanzien van noodopvang vluchtelingen

Vluchtelingen en asielzoekers: Wat staat de GGZ te wachten?

In de eerste acht maanden van 2015 dienden, volgens het CBS, ongeveer 25 000 vluchtelingen een asielverzoek in.
Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea waren daarbij in de meerderheid, onveilige landen, met een grote oorlogsdreiging en veel geweld.
Behalve de situatie in het eigen land – doorgaans primair de reden om te vluchten – maken deze asielzoekers het nodige mee: de opvangkampen in de regio staan bepaald niet bekend als luxueus, de reis naar Europa is letterlijk levensgevaarlijk, het verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) is vaak langdurig, uitzichtloos en onzeker.

Hoe ga je om met een recente oorlog? Jongeren over Bosnië op een bijeenkomst in Amsterdam

Twintig jaar na de val van Srebrenica is de generatie Bosniërs die tijdens of na de oorlog in de Balkan opgroeide, volwassen geworden. Hoe verwerken Bosnische jongeren het gewelddadige verleden van hun land, en hoe kan een verscheurd land verder gaan?

Helpende burgers: wegsturen of niet?

Burgers helpen ten tijde van crises. Slachtoffers helpen, verkeer regelen: alles wat op dat moment nodig is om de situatie
het hoofd te bieden. Wat betekent dat voor de hulpdiensten als die ter plekke komen? Burgers hun gang laten gaan?
Instrueren? Of juist wegsturen?

Weerbaarheid tegen radicalisering en extremisme: Welke factoren bepalen of iemand weerbaar is tegen extremistische invloeden

De afgelopen decennia is veel onderzoek uitgevoerd naar individuele
gevoeligheid voor radicalisering en extremisme. Minder is
bekend over de factoren die mensen juist weerbaar maken tegen
extremistische boodschappen. In opdracht van het WODC en het
NCTV deden wij onderzoek naar (de conceptualisering van) het
begrip weerbaarheid tegen extremisme en de mogelijkheid om deze
weerbaarheid te meten. We hebben een aantal verkennende studies
uitgevoerd naar methoden waarmee weerbaarheid tegen extremistische

Pagina's