Traumatische rouw : herkenning en behandeling in de klinische praktijk

Traumatische rouw omvat klachten van persisterende-rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Er is hierbij sprake van een preoccupatie met de overledene of de omstandigheden van het overlijden, een sterk gemis of kwellend verlangen naar de overledene, met daarnaast regelmatig identiteitsverlies, ongeloof, vermijding, verlies van betekenis van het leven, gevoelens van verdoving, boosheid of schuld, intrusies of nachtmerries, hyperarousal en verlies van functioneren. Traumatische rouw kan optreden bij nabestaanden van een onverwacht of traumatisch verlies (door geweld, oorlog, ramp, suïcide of ontbreken van behandelmogelijkheden bij ziekte), waarbij onder andere het verlies van kind of partner, een hogere leeftijd, lager opleidingsniveau, rechtsgang na moord en migratieachtergrond het risico op klachten vergroten. Adequate diagnostiek, verwijzing en behandeling zijn van maatschappelijk belang. Beknopte eclectische psychotherapie voor persisterende en traumatische rouw (BEP-PTG) kan door middel van psycho-educatie, exposure, het doorbreken van inadequaat rouwgedrag en betekenisgeving leiden tot aanzienlijke klachtenreductie en helpen om het verlies beter te integreren in het leven.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Trefwoorden: 
behandeling, Beknopte Eclectische Psychotherapie (BEPP), causaliteit, Complexe rouw, diagnostiek, DSM-5, etiologie, klinische psychologie, neurobiologie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), prevalentie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, rouw, traumatische ervaringen, verlies, vermijding