Traumabehandeling bij ouderen : Stoornisgericht en Levensfase-specifiek

Achtergrond. Ondanks toenemende aanwijzingen voor de effectiviteit van traumagerichte psychotherapie voor ouderen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn er flinke barrières op de weg naar een goede behandeling.
 

Doel. Lessen trekken uit recente onderzoeksresultaten, toegespitst op de bruikbaarheid ervan in de klinische praktijk.
 

Werkwijze. Samenvatting van recente onderzoeksresultaten met betrekking tot de behandeling van PTSS bij ouderen. Aandacht is daarbij nodig voor levensfase-specifieke kenmerken in de vorm van suggesties voor aanpassingen, in het bijzonder de toepassing van het Culturele Formulering Interview (CFI). Een vignet dient als toelichting. Aandacht voor veerkracht en de sociaalhistorische context kan traumatherapeuten helpen bij het werken met oudere volwassenen.
 

Conclusie. Erkende psychotherapieën en transdiagnostische instrumenten, zoals het CFI, kunnen op een flexibele en daardoor vruchtbare manier gebruikt worden in traumagerichte behandeling van oudere PTSS-patiënten. Pessimistische verwachtingen ten aanzien van psychotherapie bij oudere PTSS-patiënten zijn ongegrond.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Lely, J., Kleber, R.J., Rohlof, Hans | 2023
In: PsyXpert ; ISSN: 2467-9968 | 9 | 2 | Juni
https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/traumabehandeling-bij-ouderen
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, cognities, comorbiditeit, Cultural Formulation Interview (CFI) (nl), diagnostiek, effectiviteit, levensfasen, Onderzoek, ouderen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotherapie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS