They’re still adding more pain on me’ : psychische klachten na vreemdelingendetentie

Achtergrond:  Mensen zonder geldige verblijfsvergunning kunnen in Nederland in vreemdelingendetentie worden geplaatst om hen beschikbaar te houden voor uitzetting. Hoewel internationale literatuur laat zien dat vreemdelingendetentie negatieve effecten heeft op de psychische gezondheid, is er weinig bekend over ervaringen met vreemdelingendetentie in Nederland.


Doel: In deze kwalitatieve studie beschrijven wij ervaringen van mensen die in vreemdelingendetentie hebben gezeten en gaan we na welke invloed deze hebben gehad op hun  psychische gezondheid.


Methode: We namen interviews af bij 9 patiënten die in behandeling waren voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij ARQ Centrum’45 en eerder in vreemdelingendetentie hadden gezeten. Interviews werden verbatim getranscribeerd, gecodeerd en thematisch geanalyseerd.


Resultaten: De volgende hoofdthema’s kwamen uit de interviews naar voren: niet weten waar je aan toe bent, behandeld worden als crimineel, verwachting van bescherming in  Nederland en hertraumatisering. Deze percepties leidden tot angst, uitzichtloosheid, schaamte, boosheid en suïcidaliteit. Veel deelnemers waren in isolatie geplaatst, wat hun psychische
gezondheid had verslechterd.


Conclusie: Vreemdelingendetentie werd door alle deelnemers als zeer ingrijpend ervaren en ging gepaard met psychische gezondheidsschade. Verbetering van de omstandigheden van detentie zou moeten liggen in meer duidelijkheid over de redenen en duur van detentie, een minder gevangenisachtig regime en het stoppen met isolatie in vreemdelingendetentie.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
R.S. Boerma, I.I. van Galen-Oosterkamp, G.E. Smid | 2022
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 64 | 3 | maart | 139-144
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/issue/2022/3/50-12943_They-re-still-adding-more-pain-on-me-psychische-klachten-na-vreemdelingendetentie
Trefwoorden: 
asielzoekers, detentie, Geestelijke gezondheid, herbelevingen, isolatie, korte-termijn effecten, lange-termijn effecten, migratie, nachtmerries, Nederland, Onderzoek, Ongedocumenteerden, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), Psychische klachten, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, suicidale ideatie, traumatische ervaringen, vluchtelingen, volwassenen