Rouw na de Vliegramp MH17: Rapport met enkele resultaten van onderzoek naar de psychische gevolgen van de MH17 vliegramp voor nabestaanden

In de periode mei tot december 2015 zijn circa 1000 volwassen Nederlandse nabestaanden van wie een partner of familielid omgekomen is bij de Vliegramp MH17 benaderd via Slachtofferhulp Nederland, Stichting Vliegramp MH17 en andere kanalen met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar psychische reacties. Gemiddeld 11 maanden na de ramp hebben 195 deelnemers (circa 20% van de nabestaanden die benaderd zijn) de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Van hen is 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. De meeste deelnemers (68%) zijn hoger opgeleid. De meeste deelnemers verloren één (30.6%) of twee dierbaren (31.7%), 13.1% van de deelnemers verloren drie dierbaren, 20.8% deelnemers verloren vier dierbaren en de overige deelnemers (3.8%) verloren vijf of zes dierbaren. De onderzoekers hebben gestandaardiseerde vragenlijsten afgenomen over complexe rouw (persisterende complexe rouwstoornis, PCRS), posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. In totaal hebben 168 nabestaanden deze vragenlijsten ingevuld. 12.5% voldeed aan de criteria van zeer waarschijnlijke PCRS, PTSS en/of ernstige tot zeer ernstige depressie. Bij deze groep nabestaanden is het zeer waarschijnlijk dat zij in hun dagelijks functioneren in belangrijke mate worden gehinderd door hun klachten. Naast de groep met zeer waarschijnlijke PCRS of PTSS kan een groep worden onderscheiden met mogelijke PCRS, PTSS en/of matige depressie. Nabestaanden in deze groep hebben (ten opzichte van nabestaanden die geen verhoogde scores rapporteren op vragenlijsten voor PCRS, PTSS en depressie) een verhoogde kans dat zij in hun dagelijks functioneren wezenlijk worden gehinderd door hun klachten. Aan het criterium voor mogelijke PCRS en/of PTSS en/of matige depressie voldeed 53% van de nabestaanden. Circa 34.5% heeft geen verhoogde scores op PCRS, PTSS of depressie.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
J. de Keijser, P.A. Boelen, G.E. Smid, & L.I.M. Lenferink | 2016
16 p | Rijksuniversiteit Groningen; Fonds slachtofferhulp; Universiteit Utrecht; Slachtofferhulp Nederland; Centrum '45
http://www.fondsslachtofferhulp.nl/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-Rouw-na-Vliegramp-MH17.pdf