Rapport Jalan Tengah : Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse Ouderen

Twee miljoen mensen in Nederland hebben een band met voormalig Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië). Veel Nederlanders hebben echter weinig kennis over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Dat geldt ook voor medewerkers binnen de reguliere zorg. In 2017 sprak de overheid, middels de collectieve erkenning, haar dank en erkenning uit voor wat de Indische gemeenschap betekent voor Nederland. De officiële verklaring luidt als volgt: 

 

"De ervaringen van Indische Nederlanders tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werken nog steeds door in de Nederlandse samenleving. Een deel van de Indische gemeenschap heeft gevoelens van teleurstelling en verdriet over hoede Nederlandse overheid en samenleving zijn omgegaan met de Indische Nederlanders die naar Nederland kwamen. De overheid werkt in overleg met de Indische Nederlanders die naar Nederland kwamen. De overheid wekrt in overleg met de Indische gemeenschap aan collectieve erkenning van de gemeenschap betekent voor Nederland. En erkenning geven voor wat de gemeenschap heeft doorgemaakt"

In 2020 werd een extra impuls gegeven aan deze collectieve erkenning. Eén van de doelen die hierbij werd nagestreefd, was het verbeteren van zorg aan mensen uit de Indische en Molukse gemeenschappen. 

 

In dit pilotonderzoek kijken we naar wat de reguliere zorg nodig heeft om beter te kunnen aansluiten bij de zorgbehoeftes van de Indische en Molukse doelgroepen. De twee hoofdvragen van dit onderzoek luiden als volgt: 

  • Hoe is de aansluiting op dit moment tussen Indische en Molukse ouderen en de reguliere zorg? 
  • Wat hebben zorgprofessional nodig om de aansluiting tussen de reguliere zorg en de Indische en Molukse doelgroep te verbeteren?

 

 

 

 

Referentie: 
Lucia Hoenselaars, Bertine Mitima-Verloop, Josée Netten, Onno Sinke | 2022
45 pagina's | Diemen : ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
https://www.arq.org/sites/default/files/2022-06/Rapport%20Jalan%20Tengah_DEF.pdf
Trefwoorden: 
clienten, Cultuursensitieve hulp, cultuurverschillen, deskundigheidsbevordering, hulpbehoefte, hulpverlening, medische beroepen, methodologie, migratie, Molukkers, Nederlands-Indie, ouderen, ouderenzorg, samenwerking, zorg, zorgverlening