Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een chronische stoornis die ontstaat bij ongeveer 10 % van de mensen na een ingrijpende gebeurtenis (o.a. met gevaar voor eigen leven en/of lichamelijke integriteit). Hoewel de gevaarlijke situatie voorbij is, persisteren herbelevingen van de gebeurtenis, hetgeen gepaard gaat met angst, emotionele onrust en vermijdingsgedrag.

 

Het is een stoornis waarvan de symptomen bestaan uit een combinatie van fysieke manifestaties, zoals verhoogde arousal, spierspanning, schrikreacties en intrusieve ervaringen, alsook psychische manifestaties, zoals flashbacks, veranderde cognities en verstoorde emotieregulatie. Slaapproblemen zijn de belangrijkste klacht bij PTSS: nachtmerries worden het vaakst gerapporteerd, maar insomnie, slaapapneu, pavor nocturnus en nachtelijke arousals komen ook veel voor.

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de etiologie, prevalentie en diagnostiek van PTSS en slaapproblemen, hoe deze fenomenen elkaar versterken en wat dit betekent voor diagnostiek en behandeling.

Referentie: 
Annette van Schagen, Eric Vermetten | 2021
In: Marike Lancel, Maaike van Veen, Jeanine Kamphuis. Slaapstoornissen in de psychiatrie Diagnose en behandeling. | 255-284 | Houten : Bohn Stafleu van Loghum
https://mijn.bsl.nl/posttraumatische-stressstoornis/18582988
Trefwoorden: 
behandeling, comorbiditeit, diagnostiek, epidemiologie, Farmacotherapie, nachtmerries, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), prevalentie, preventie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, slaapstoornissen