Effect onderzoek EMDR- KID NET bij vluchtelingen-kinderen met PTSS : Informatie voor verwijzers

Vluchtelingenkinderen die op een AZC verblijven worden nu slechts op beperkte schaal doorverwezen voor specialistische behandeling, terwijl meer kinderen gebaat zouden kunnen zijn bij traumagerichte therapie.

Trefwoorden: 
Refugees, kinderen, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Narratieve Exposure Therapie (NET), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), PTSS, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), PTSD (en), Psychotrauma
Affiliatie auteur(s):