Een reële angst voor voodoogeesten

Angst is een fysiologische en emotionele reactie op dreiging. Wanneer die reactie disproportioneel is, kan er sprake zijn van een angststoornis. Deze disproportionaliteit betreft de verhouding tussen de intensiteit van de angst en het feitelijk aanwezige gevaar. Voor het beoordelen van de mate van gevaar moet men kennis hebben van de culturele en maatschappelijke context van de patiënt. Dit demonstreren wij aan de hand van een patiënt met een reële angst voor voodoogeesten.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Nienke Fleuren en W.F. (Pim) Scholte | 2019
In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ; ISSN: 0028-2162 | 163 | D3530
https://www.ntvg.nl/artikelen/een-reele-angst-voor-voodoogeesten
Online verschenen 11-03-2019
Trefwoorden: 
angst, casuistiek, cultuur, herbelevingen, mensenhandel, migranten, nachtmerries, Nigeria, psychosociale gevolgen, religies, rituelen, sexueel geweld, slaapstoornissen, transculturele psychiatrie, transculturele psychotherapie, vluchtelingen, Voodoo (nl)