Cultureel aangepaste behandelmethoden

Veel onderzoeken laten zien dat gangbare evidence-based behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, universeel toepasbaar zijn mits ze cultureel aangepast worden. Zonder culturele aanpassing is het behandeleffect doorgaans kleiner bij patiënten die tot minderheidsgroepen behoren. Over het wat en hoe van culturele aanpassing bestaan echter verschillende opvattingen.
Knipscheer en collega's exploreren in dit hoofdstuk wat we onder culturele aanpassing van protocollen, richtlijnen en behandelmethoden moeten verstaan en welke evidence er is voor deze aangepaste methodieken. Ze lichten het toe aan de hand van psychotherapie, beeldende therapie en systeemtherapie. Culturele aanpassing is het op zodanige manier rekening houden met taal, cultuur en context van de patiënt dat de behandeling verenigbaar is met zijn culturele opvattingen en betekenisgeving. Knipscheer en collega's lichten toe wat culturele aanpassing betekent voor zeven aspecten van de behandeling: taal, metaforen, inhoud, doelen, concepten, methoden en context. Beeldende therapie is een voorbeeld van een niet-psychotherapeutische methodiek die
met enige culturele aanpassing meerwaarde heeft voor de hulpverlening aan patiënten met een migratieachtergrond. Onderzoek naar de evidence van cultureel aanpaste behandelmethoden laat geen eenduidig beeld zien. De evidence is nog te mager om robuuste conclusies te rechtvaardigen.
De auteurs concluderen dat het belangrijk is aan te sluiten bij de cultuurspecifieke klachtenpresentatie, exploratie en betekenisgeving van klachten en oorzaken, validering van lichamelijke klachtenpresentatie, een non-verbale benadering, en aandacht voor systemische aspecten.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jeroen Knipscheer, Samrad Ghane, Karin Schouten en Trudy Mooren | 2020
In: Joop de Jong en Rob van Dijk. Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. | 393 pagina's | 269-282 | Amsterdam : De Tijdstroom / Boom uitgevers
Trefwoorden: 
behandeling, causaliteit, cultuur, cultuurverschillen, migranten, protocollen, Richtlijnen, systeemtherapie, taal, vluchtelingen