Column : Een beetje Bali naar Nederland?

Iedereen die ooit op Bali is geweest, kent de mooie optochten waarschijnlijk wel. Honderden mannen, vrouwen en kinderen lopen in hun mooiste kleren, de kleuren op elkaar afgestemd. Er worden mooie bonte offers gedragen en een lopend orkest speelt gamelan muziek. Er wordt een 3 meter houten hoge toren gedragen door een groep jonge mannen. De toren is kleurrijk maar als je goed kijkt zie je dat er bovenop een lichaam in een doodskist ligt. De optocht begint serieus en geordend, maar eindigt in een vrolijke georganiseerde chaos.

In goede handen? : Een verkenning naar de gezondheid van en kwaliteit van zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Nederland, net als andere Europese landen, vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De vluchtelingen uit Oekraïne worden niet zoals andere groepen vluchtelingen na een asielaanvraag via het COA en de IND en daarbij behorende regelingen opgevangen. Vluchtelingen vanuit Oekraïne vallen onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming en worden volgens speciaal voor deze groep opgezette regelingen in veelal nieuw ontwikkelde kaders opgevangen.

Culturele diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg

Achtergrond Van de totale Nederlandse bevolking heeft 25,7% een migratieachtergrond. De herkomstlanden, migratiemotieven en verblijfsduur in Nederland zijn erg divers.

 

Doel Een overzicht geven van de culturele diversiteit binnen de psychiatrie van verschillende groepen van mensen met een migratieachtergrond, en ingaan op de uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg aan deze groepen en de positie van transculturele psychiatrie in Nederland.

 

Laguna Collective

Laguna Collective is een platform-organisatie waarbinnen internationale experts kennis en vaardigheden op het gebied van humanitaire psychosociale hulpverlening ontwikkelen en overdragen.

 

Ons aandachtsgebied is de mentale gezondheid van onvrijwillige migranten, getroffenen van humanitaire crises, en populaties in lage- en middeninkomenslanden waarvoor hulp tekortschiet.

 

‘Asielzoekers behoren tot de meest veerkrachtige mensen die er zijn’ : Wat is de mentale tol van ons asielbeleid op mensen op de vlucht?

Door wat ze doorstonden zijn asielzoekers veerkrachtig, flexibel en kennen ze een groot aanpassingsvermogen, kenmerken die onze maatschappij ten goede kunnen komen, zegt psychologe Michelle Warriner.

Maar, zo zegt ook de Nederlandse orthopedagoog Stephanie Rap, we moeten hen als samenleving ook de juiste opvang en informatie aanreiken in de asielprocedures.

Net dat laat zowel in België als Nederland te wensen over. ‘Maatschappelijke spanningen hangen wel degelijk samen met een gebrek aan mentaal welzijn.’

They’re still adding more pain on me’ : psychische klachten na vreemdelingendetentie

Achtergrond:  Mensen zonder geldige verblijfsvergunning kunnen in Nederland in vreemdelingendetentie worden geplaatst om hen beschikbaar te houden voor uitzetting. Hoewel internationale literatuur laat zien dat vreemdelingendetentie negatieve effecten heeft op de psychische gezondheid, is er weinig bekend over ervaringen met vreemdelingendetentie in Nederland.

 

Vooroordelen en ‘onkwetsbaarheid’ bemoeilijken integratie Syrische mannen

Hoe creëren jonge mannelijke Syrische vluchtelingen hun gevoel van ‘thuis’ in Nederland? Dat was de vraag waar Rik Huizinga eigenlijk al jaren mee bezig was. Al sinds hij studeerde in Groningen doet hij onderzoek naar de komst van Syrische jonge mannen in Noord-Nederland. Dat ze hier zijn gekomen als vluchteling snapte hij wel, vanwege de problemen in hun thuisland. Maar hoe wordt Nederland eigenlijk hun thuis en waar lopen ze vervolgens tegenaan? Dat beschrijft Huizinga in zijn onderzoek waarop hij onlangs is gepromoveerd.

Crisis Ter Apel komt door gebrek aan empathie met wie niet op ‘ons’ lijken

Sahar Noor, diversiteit & inclusiemanager, ziet een angstig en hard Nederland dat dit inhumane schandaal zelf veroorzaakt. Zij licht dit toe in dit opiniestuk.

Zevenhonderd gevluchte personen slapen op de grond. Al dagenlang. We zien beelden van deze personen, vrouwen, kinderen en mannen. Omringd door een zee van witte plastic dekens en vuilniszakken. Op de meeste beelden zie je groepjes bij elkaar. Bijna nooit een individu. Ze worden vaak gepresenteerd als ‘een groep’. In termen van ‘zij’.

Onze zorg voor Oekraïense ontheemden die in Nederland komen te overlijden

Met dat de oorlog in Oekraïne begon, kwam er in Nederland een ongelofelijke helpende kracht van de grond. Gemeenten, veiligheidsregio’s, gastgezinnen, vrijwilligers en hulporganisaties – medewerkers en vrijwilligers staan allemaal op om Oekraïense vluchtelingen een thuis te bieden.

 

Migratieachtergrond en zorgbehoeften bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening

Achtergrond: Een substantieel deel van de psychiatrische patiënten heeft een migratieachtergrond. Het is onduidelijk of de zorg wel aansluit bij hun zorgbehoefte.

Doel: Onderzoeken van verschillen in zorgbehoeften tussen patiënten van westerse herkomst en niet-westerse eerste- en tweedegeneratiemigranten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Pagina's