Meedoen: Een onderzoek naar participatie, welbevinden en begeleiding van hervestigde vluchtelingen

Voor u ligt het rapport ‘Meedoen. Een onderzoek naar participatie, welbevinden en
begeleiding van hervestigde vluchtelingen’. Met dit rapport levert het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers een bijdrage aan de kennis en inzichten over hervestigde vluchtelingen
in Nederland.
Binnen het hervestigingsproces hebben naast het COA meerdere organisaties een
belangrijke rol. De samenwerking met onze ketenpartners is de sleutel voor succes.
Wij kijken naar mogelijkheden voor verbetering, waar het onze verantwoordelijkheden

Onzichtbare pijn: Adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Pharos heeft in samenwerking met het NHG de publicatie Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond ontwikkeld. De publicatie Onzichtbare pijn is bedoeld om huisartsen en praktijkondersteuners toe te rusten bij de behandeling van migranten patiënten met SOLK. Hierin staan adviezen, tips en voorbeeldzinnen gericht op het uitvragen van psychosociale factoren, het uitleggen van SOLK en het verwijzen naar andere zorgverleners.

Cognitieve gedragstherapie bij allochtonen: een cultuursensitieve benadering

In de praktijk is het vaak niet makkelijk om patiënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. Behalve dat de taal een barrière kan vormen, zijn er vanuit de transculturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van deze patiënten: de neiging tot somatiseren (een klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten) en het ontbreken van een gemeenschappelijk ziekteverklaringsmodel tussen patiënt en therapeut. Samenhangend met het laatste obstakel, komt commitment aan de behandeling moeizaam tot stand.

De meeste slachtoffers spoelen naamloos weg uit onze geschiedenis

Enkele tientallen overlevenden kunnen iets over de ellende voor de kust van Libië navertellen, maar hun verhaal alleen zal niet genoeg zijn om een volgende ramp te voorkomen. Hun verhaal is niet genoeg voor collectieve rouw en herdenking. Lees verder

 

Dit is een gastcolum van Alexa Gratama, jurist en werkzaam in de rechtspraak.

Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worstelen regelmatig met hun persoonlijke en professionele normen en waarden in hun zorg aan asielzoekers. Zo stellen zij zich bijvoorbeeld de vraag of behandeling zinvol is als de psychische problemen van een asielzoeker voornamelijk situationeel bepaald zijn, terwijl het duidelijk is dat betreffende asielzoeker wel ernstig psychisch leed ervaart. Waarden als ‘goed doen’, ‘respect voor autonomie’ en ‘gelijkwaardige verdeling van zorg’ lijken bij dit voorbeeld in conflict met elkaar.

 

Een moderne sjamaan : Hoe Vedat Sar de ESTSS transformeert tot een slagvaardige, communicatieve organisatie

Afgelopen november hield de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp) in ede haar jaarlijkse -inmiddels zevende - congres. Naast de vele sprekers op het gebied van de psychotraumatologie was ook aanwezig prof. dr. Vedat §ar, de voorzitter van de ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies, het Europese overkoepelend orgaan op het gebied van posttraumatische stress).

Isolatie in vreemdelingendetentie

De plaatsing in isoleercellen van in detentie verblijvende vreemdelingen is schadelijk, brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee en is ondanks toezeggingen door de regering niet afgenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Als iemand lijdt, moet hij dan naar een isoleercel?', dat Amnesty International Dokters van de Wereld en de Stichting LOS op 3 maart 2015 hebben gepubliceerd.

 

Eergevoel zit diep: interview Celal Atuntas

Hoe eer en eerwraak de levens bepalen van migranten in Nederland - en tot moord kunnen leiden -maakte maatschappelijk werker Celal Altuntas mee in zijn praktijk. “Je kunt je eer bewaren zonder geweld te gebruiken." Hij schreef er een boek over. Zijn bloed kookte na dat telefoontje ergens in 2009 met zijn moeder in Turkije. Celal Altuntas (43) kreeg te horen dat de dochter van zijn oudste broer Hesse er vandoor was met een getrouwde man. “‘Ze moet dood, ze kan het ons niet aandoen om weg te lopen met hem', was mijn eerste reactie”, vertelt hij.

Hoe voodoo geweld overbodig maakt in de Nigeriaanse mensenhandel

Nigeriaanse mensenhandelaars hebben geen geweld meer nodig om hun slachtoffers te intimideren: met voodoo verzekeren ze zich van een jarenlange geldstroom vanuit Europa.

Familiale netwerken uit het zuiden van Nigeria dwingen jonge meisjes via voodoo in de prostitutie in verschillende Europese landen.
Volgens de federale politie komen jaarlijks zo'n 1.000 vrouwen op deze manier naar België, Nederland, Italië en Frankrijk.
Het verhaal van Grace, een voormalig slachtoffer, is een typisch voorbeeld.

Een artikel over: mensenhandel met voodoo.

Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie : tussen presentie en interventie

Dit Handboek slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de actuele inzichten en uitdagingen op het vlak van rouw. In het tweede deel wordt het nieuwe, integratieve model van rouw vanuit diverse therapeutische perspectieven bekeken. In het derde deel wordt rouw uitgewerkt...

Pagina's