Debat vol spraakverwarring: Over migranten, vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden : één pot nat?

Vreemdelingen, migranten, (echte) vluchtelingen, verdragsvluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, Dublinclaimanten, (on)veilige landen: het is maar een onvolledige opsomming van de begrippen die in het actuele debat over het vreemdelingenvraagstuk te beluisteren zijn. opvallend is met welk gemak deze begrippen door elkaar worden gebruikt en misbruikt. Maar elk van deze begrippen heeft een nauwkeurig omschreven eigen betekenis. en daaraan zijn uiteenlopende juridische consequenties verbonden. Met deze bijdrage beoogt Anton van Kalmthout helderheid te scheppen over de betekenis van de uiteenlopende kwalificaties die over vreemdelingen worden gebezigd.

Referentie: 
Anton Van Kalmthout | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 4 | december | 2-6
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiscope_2015_-_4-50-14986569242133785247.pdf
Trefwoorden: 
allochtonen, asielzoekers, illegalen, migranten, vervolgingsslachtoffers, vluchtelingen, wetgeving