Handreiking verhoogde asielinstroom

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van organisaties. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.
 

Vluchtelingennieuws

Oorlogen en onrust hebben een enorme stroom vluchtelingen op de been gebracht.
Volg hier al het nieuws over de vluchtelingencrisis in Nederland en Europa op twee overzichtelijke kaarten.

Factsheet 'Openbare orde en veiligheid bij noodopvang vluchtelingen'

Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen?
De VNG en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet: Openbare orde en veiligheid ten aanzien van noodopvang vluchtelingen

Vluchtelingen en asielzoekers: Wat staat de GGZ te wachten?

In de eerste acht maanden van 2015 dienden, volgens het CBS, ongeveer 25 000 vluchtelingen een asielverzoek in.
Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea waren daarbij in de meerderheid, onveilige landen, met een grote oorlogsdreiging en veel geweld.
Behalve de situatie in het eigen land – doorgaans primair de reden om te vluchten – maken deze asielzoekers het nodige mee: de opvangkampen in de regio staan bepaald niet bekend als luxueus, de reis naar Europa is letterlijk levensgevaarlijk, het verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) is vaak langdurig, uitzichtloos en onzeker.

Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen.

Vluchtelingen moeten wegwijs krijgen in zorg

Om de gezondheid van vluchtelingen in azc's te waarborgen, moet er  meer worden gedaan om ze wegwijs te maken in de manier waarop in  Nederland de gezondheidszorg is geregeld.

Dit vindt Simone Goosen, beleidsmedewerker van de GGD, die vorig jaar op dit [...] onderwerp promoveerde en er nu over aan de bel trekt.
In Syrie bestaat het fenomeen huisarts niet eens, waardoor mensen niet weten waar ze heen moeten. Syrische artsen kunnen hier een rol bij spelen.
 

Sobere asielopvang, mag dat wel?

Deskundigen hebben grote twijfels bij het kabinetsplan om mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning anders te behandelen dan vluchtelingen met een permanente status.

Mag dat wel, gezien de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend? Lees verder

Thuisopvang helpt vluchteling vaak niet

Zelf een vluchteling opvangen? Steeds meer Nederlanders zijn ertoe bereid, maar voor de asielzoekers zelf is zo'n huiselijke opvang niet wenselijk, vinden professionele hulpverleners.
In logeerkamers verspreid over het land loopt hun gezondheid grotere risico's, doordat hun ongetrainde weldoeners signalen niet goed herkennen.
[...]

Dubbele loyaliteit, dubbele identiteit

Identiteit is geen statische of gestolde eenheid. Het is veeleer een organisch
veranderende, steeds in beweging zijnde systemische notie.
Nergens is dat beter te zien dan bij migranten, die, huis en haard achterlatend,
ook deels hun ‘oude’ identiteit achterlaten en de ontstane
ruimte met wezenlijk nieuwe elementen vullen. Met de fysieke reis
die migranten afleggen, leggen ze ook een reis in hun identiteit af.
Identiteit kan als het ware terugblikkend begrepen worden en is het

Factsheet Gezondheidsbevordering van Vluchtelingen in gemeenten

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is in één jaar verdubbeld. En vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een dak boven hun hoofd. Gemeenten staan voor de taak om dat te organiseren. Goede begeleiding vanaf het eerste uur is hierbij nodig. Of het nu gaat om kleine aantallen of grotere geconcentreerde groepen vluchtelingen. Als participatie en integratie succesvol verlopen verbetert dit de gezondheid. Omgekeerd kan een slechte gezondheid participatie en integratie in de weg staan.

Pagina's