Asieltragiek : kwetsbaar op weg door een labyrint

Wie gewend is aan een leven in Nederland zal moeilijk kunnen invoelen wat het betekent om ergens te wonen, te proberen om een bestaan te onderhouden onder omstandigheden van voortdurende onderdrukking of gevaar. De wereld kent vele oorden waar overheden er niet in slagen hun burgers te beschermen. Op bereisbare afstand, zo blijkt. De Europese Unie ziet zich geconfronteerd met een omvangrijke stroom vluchtelingen, afkomstig uit de continenten ten oosten en zuiden van Europa. Migratie is zo oud als de mens en kent door de hele geschiedenis heen pieken en dalen. Momenteel is er een duidelijke piek. De migratie van mensen die veiligheid en een beter perspectief zoeken, plaatst druk op de doorvoerlanden en de beoogde landen van bestemming. Niet alleen een druk om mensen tijdelijk op te vangen en aan basale mensenrechten te voldoen, maar – met name in de bestemmingslanden – ook om mensen deel te maken van een voor hen nog onbekende samenleving.

Referentie: 
Michel Dückers | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 4 | december | 47-49
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiscope_2015_-_4-50-14986569242133785247.pdf
Onderdeel van de rubriek 'Onderzoek'
Trefwoorden: 
asielzoekers, asielzoekerscentra (AZC), Geestelijke gezondheid, Onderzoek, vluchtelingen, vluchtelingenstromen
Affiliatie auteur(s):