Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. Deze vroegkinderlijke chronische traumatisering beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen negatief. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. Dit boek, gericht op traumasensitief onderwijs, biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben.

 

ISBN 9789088505621

Signatuur

8 COP

Referentie: 
Leony Coppens, Carina van Kregten, Marthe Schneijderberg | 2016
BV Uitgeverij SWP, Amsterdam
http://lag.swpbook.com/
Trefwoorden: 
cabaret, compassion fatigue, diagnostiek, geweld, handleidingen, hechting, hersenen, hulpverleners, kinderen, lange-termijn effecten, mentaliseren, migratie, onderwijs, onderwijzers, oorlog, ouders, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, relaties, risicofactoren, rituelen, secundaire traumatisering, stress, veerkracht, veiligheid, zelfregulatie
Plaatsingscode: 
s8 COP