de wereld is een beangstigende plek? Het INTACT-onderzoek

Dagelijks worden veel kinderen
slachtoffer van geweld, rampen of
ongelukken. Het is belangrijk om
klachten die door deze gebeurtenissen
ontstaan, goed in kaart te brengen
en te behandelen, zodat negatieve
gevolgen op lange termijn beperkt
worden. Helaas loopt onderzoek
op het gebied van diagnostiek bij
en behandeling van kinderen met
ptss-klachten nog steeds achter op
onderzoek bij volwassenen. Julia Diehle
en collega’s hopen met hun onderzoek
die achterstand te verkleinen.

de belasting van longitudinaal trauma-onderzoek:een prospectieve studie naar veronderstelde en onvermoede voorspellers

De belasting van deelname aan
psychotraumaonderzoek
hangt niet of nauwelijks
systematisch samen met (chronische)
ptSS-klachten. Opvallend genoeg
toont de ervaren belasting vooral sterk
verband met de belasting die ervaren
is bij deelname aan eerder onderzoek,
zoals onderzoek naar politieke
waarden. Deze resultaten nopen tot een
discussie over de bestaande richtlijnen
en uitvoering van de Wet Medisch
Onderzoek waar trauma-onderzoek
onder kan vallen, aldus Peter van der
Velden en collega’s.

Dagbehandeling Traumatische Rouw van Stichting Centrum ’45

In oktober 2013 is er een innovatieve behandeling
gestart bij Stichting Centrum ‘45 te
Diemen. Vanuit het werken met patiënten
met complexe psychotraumaklachten werd
opgemerkt dat deze patiënten niet alleen
traumatische ervaringen hebben meegemaakt
maar dat zij tevens vaak op een traumatische
wijze een of meerdere dierbaren
hebben verloren. Bestaande behandelmethoden
zijn niet toegesneden op traumatische
rouw. In reactie op dit gegeven werd
een individuele behandeling ontwikkeld

De Posttraumatische Stressstoornis in de DSM-5

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) in de
DSM-5 ten opzichte van DSM-IV. In dit artikel worden deze verschillen besproken.
De plaats van PTSS in het handboek DSM-5
Een belangrijke wijziging ten opzichte van DSM-IV, is dat PTSS niet meer onder de angststoornissen valt maar
onder een geheel nieuwe groep stoornissen, de Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen. Dit hee een
aantal belangrijke redenen. De belangrijkste is dat PTSS steeds minder als een zuivere angststoornis wordt

Krachten bundelen voor betere psychotraumazorg: vroege diagnose en behandeling van groot belang voor kinderen en jongeren met psychotrauma

Het tijdig diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren na traumatisering is van groot belang om de gezonde ontwikkeling weer op gang te brengen en problemen op latere leeftijd te voorkomen. Volgens klinisch psychologen Carlijn de Roos en Trudy Mooren, beiden internationaal expert op het gebied van kinderen en jongeren met psychotrauma, herstelt driekwart van hen op eigen kracht. De rest heeft professionele hulp nodig om de ervaringen te kunnen verwerken en zo de klachten te verminderen.

Nederlandse Syriëgangers: voor vertrek vaak al psychische problemen

Nederlandse Syriëgangers hebben opvallend vaak psychische problemen, die zich vaak al lang voor vertrek manifesteren. Minstens 20 procent heeft ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische diagnose, zoals schizofrenie, autisme of een psychose.

 

Steeds meer aandacht voor psychotrauma: gebeurtenissen gebeuren niet vaker dan voorheen maar krijgen wel meer aandacht

‘Psychotrauma’ is een hot item. Het lijkt wel of er steeds vaker sprake is van traumatische gebeurtenissen. “Dat is niet het geval”, stelt Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht. “Vroeger waren er ook oorlogen, natuurrampen, aanslagen en ongelukken. Maar die kwamen minder in het nieuws. Sinds de jaren tachtig is de aandacht voor de gevolgen van traumatische ervaringen sterk toegenomen. Denk aan de Vietnam Veteranen in de VS en in Nederland de slachtoffers van gijzelingen.

Verbinden en samenwerken voor betere traumazorg : Klinisch psycholoog/psychotherapeut Mariel Meewisse, de nieuwe voorzitter van de NtVP

In de werkkamer belicht deze keer klinisch psycholoog en psychotherapeut Mariel Meewisse, zij is sinds begin dit jaar de voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp). Jeroen knipscheer sprak haar over de fascinatie in het werken met getraumatiseerde mensen, over haar drijfveren en ambities in het traumaveld, en over de komende samenwerking tussen de NtVP en Cogiscope

PTSS vanuit een netwerkmodel bekeken

Is de posttraumatische stress stoornis (PTSS) een tijdloos, cross cultureel valide en natuurlijk fenomeen of een sociaal geconstrueerd idioom van klachten? sinds de introductie van ptss door de American Psychiatric Association in 1980 is dit onderwerp van discussie. Zowel categorische als dimensionele benaderingen veronderstellen dat PTss symptomen indicatoren zijn van een onderliggende, latente variabele (een verklarende factor).

Een moderne sjamaan : Hoe Vedat Sar de ESTSS transformeert tot een slagvaardige, communicatieve organisatie

Afgelopen november hield de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp) in ede haar jaarlijkse -inmiddels zevende - congres. Naast de vele sprekers op het gebied van de psychotraumatologie was ook aanwezig prof. dr. Vedat §ar, de voorzitter van de ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies, het Europese overkoepelend orgaan op het gebied van posttraumatische stress).

Pagina's