It ain’t necessarily so : Labels van vluchtelingen in de geestelijke gezondheidszorg

Over de geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen bestaan nogal wat aannames en opvattingen die de complexe werkelijkheid niet altijd recht doen. Het achterhalen van wat precies de problematiek van vluchtelingen is en welke zorg ze behoeven, is ook een lastig proces. Het risico bestaat dat te snel een bepaalde diagnose wordt gesteld of specifieke behandeling wordt gestart – of juist wordt onthouden. In deze bijdrage bespreekt Jackie June ter Heide vijf stereotype labels voor hulpzoekende vluchtelingen in het licht van wetenschappelijk onderzoek.

Referentie: 
Jackie June ter Heide | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 4 | december | 37-40
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiscope_2015_-_4-50-14986569242133785247.pdf
Trefwoorden: 
complex trauma, diagnostiek, Geestelijke gezondheidszorg, Onderzoek, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, stabilisatie, Traumagerichte behandeling, vluchtelingen
Affiliatie auteur(s):