Screening & diagnostiek

Rampen, klein en grootschalig, op het werk en privé gebeuren: 80% van de Nederlandse bevolking maakt minimaal één ingrijpende gebeurtenis mee. Binnen bepaalde beroepsgroepen zoals veteranen, politie- en ambulancepersoneel maakt een persoon vaak meerdere schokkende gebeurtenissen mee. De meerderheid van de mensen is gelukkig veerkrachtig en herstelt binnen 4-6 weken op eigen kracht na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Een klein deel van de mensen ontwikkelt echter blijvende klachten, zoals die horen bij een posttraumatische stress stoornis.

De vlieg, de spin en het universum : Essay over vergeten getroffenen

In de bibliotheek van ons Zweedse vakantiehuisje trof ik een oude liefde: Shosha van Isaac Bashevis Singer. Singer is een Nobelprijswinnaar die wellicht niet veel meer gelezen wordt, maar in mijn tienertijd verslond ik zijn boeken over het Asjkenazische Jodendom van vóór de Tweede Wereldoorlog en over de nasleep van die oorlog voor de Joodse overlevenden en emigrés.

De vlieg, de spin en het universum : Essay over vergeten getroffenen

In de bibliotheek van ons Zweedse vakantiehuisje trof ik een oude liefde: Shosha van Isaac Bashevis Singer. Singer is een Nobelprijswinnaar die wellicht niet veel meer gelezen wordt, maar in mijn tienertijd verslond ik zijn boeken over het Asjkenazische Jodendom van vóór de Tweede Wereldoorlog en over de nasleep van die oorlog voor de Joodse overlevenden en emigrés.

Schaamte en stigmatisering bij dronepiloten : Dubbele zwakte?

De veronderstelling is dat het werk van dronepiloten vergelijkbaar zou zijn met het spelen van een videogame. Alsof een kill van de tegenstander zo simpel is als een klik van een muis. Toch wordt steeds meer duidelijk dat dronepiloten hun werk niet zomaar beleven als een videogame, maar ook psychosociale impact ervaren van hun werk. Ayla Molenkamp deed hier onderzoek naar en zag dat stigmatisering van hun problematiek een extra psychische last veroorzaakt.

De digitale krijgshaftigheid en psychische klachten van screen warriors

Tergend langzaam rolt de voetbal het beeld in. Enkele seconden daarvoor heeft dronevlieger Victor onbedoeld een lasergeleide bom laten vallen op een Afghaanse jongen. Een onschuldige Afghaanse jongen – als menselijke ‘nevenschade.’ Duizenden kilometers verderop in zijn geklimatiseerde  containerkantoor staart Victor naar de batterij beeldschermen. De elektronische ogen getuigen in high definition van het verwoestende effect van zijn wapeninzet. Victor, een pion in een verre oorlog. ‘Hoe was je dag vandaag?,’vraagt zijn vrouw hem elke avond. ‘Gewoon…just another day at the office.’

De Grote Methodiekengids : definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen : Verantwoording

De traumagerelateerde aandoeningen zijn binnen de DSM-5 voor het eerst sinds de start van DSM onder één  hoofdstuk gevat; het hoofdstuk Trauma en Stressor gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen de acute stress stoornis, de Posttraumatische stressstoornis, de aanpassingsstoornis en, vanuit de kinder -en jeugdpsychiatrie, de reactieve hechtingsstoornis en de ontremd sociaal contactstoornis. De persisterende complexe rouwstoornis is in de DSM-5 opgenomen als een aandoening aarvoor al veel aanwijzingen bestaan en die verder onderzoek behoeft.

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023 : Gronings Perspectief fase 4

Al jarenlang heeft de gaswinningsproblematiek een ingrijpende invloed op de levens van duizenden bewoners van provincie Groningen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd. Sinds 2016 maakt onderzoeksgroep Gronings Perspectief de verreikende gevolgen van de gaswinning voor de veiligheid, gezondheid en het vertrouwen van bewoners in overheden, instanties en de toekomst inzichtelijk.

Het doel van Gronings Perspectief is om het maatschappelijk belang te dienen door middel van onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners.

Gebruik van modellen in de psychiatrie : ‘Garbage in, garbage out’

De opkomst van ChatGPT en andere nieuwe ontwikkelingen op basis van artificiële intelligentie zetten aan tot nadenken over hoe informatie waarop we onze beslissingen baseren, tot stand komt en tot kritisch evalueren van onze eigen modellen. Ook in het medisch denken spelen modellen op basis van verzamelde gegevens een belangrijke rol om af te leiden of te voorspellen wat het resultaat zou moeten zijn.

ChatGPT in de ggz : kansen en overwegingen

Achtergrond ChatGPT wordt steeds vaker door verschillende professionals gebruikt, van juristen tot copywriters. De implementatie ervan in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is echter nog grotendeels onontgonnen terrein, zowel op administratief als therapeutisch vlak.

 

Doel Een geïnformeerde visie geven op de praktische implementatie van ChatGPT in de ggz, met speciale aandacht voor zowel administratieve als therapeutische toepassingen, alsmede het benoemen van een aantal uitdagingen.

 

Pagina's