Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis

Achtergrond: Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie (L-MBT) wordt in de (hoog)specialistische ggz ingezet bij de behandeling van patiënten met een ernstige somatisch-symptoomstoornis of conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis) (ESS). L-MBT richt zich voornamelijk op het vergroten van het bewustzijn van lichamelijke sensaties en de integratie ervan met psychische functies zoals denken, voelen of zich herinneren. Het doel van L-MBT is dat patiënten met ESS leren mentaliseren over hun lichaamssignalen en de bijbehorende innerlijke ervaringen.

Maatschappelijke kosten van trauma

Achtergrond: Kennis van de kosten van trauma helpt bij het maken van gefundeerde keuzes over investeringen om trauma te voorkomen en te behandelen.

 

Doel: Een overzicht geven van de mogelijke maatschappelijke kosten van psychische problemen door traumatische ervaringen.

 

Traumatische rouw bij nabestaanden na geweldsmisdrijven : diagnostiek en behandeling

Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (2022) is 5.4% van alle overlijdens in Nederland in 2020 (9030 van 168.678) het uiteindelijke gevolg van uitwendige (niet-natuurlijke) doodsoorzaken. het gaat hierbij om ongevallen (71.2%, 6433), zelfdoding (20,2%, 1823) moord en doodslag (1.2%, 107) overig geweld (7,1%, 639) en gebeurtenissen opzet onbekend (0,3%, 28). Bij nabestaanden is het risico op traumatische rouw na een dergelijk 'traumatisch' verlies sterk verhoogd vergeleken met een verlies door ziekte van een dierbare.

Column : Je bent niet alleen

Deze zomer las ik twee boeken die ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben: Dat beloof ik, de nieuwe roman van Roxane van Iperen, en Peter Pan, het klassieke kinderboek van J.M. Barrie. Peter Pan, wie weet dat niet, gaat over de eeuwig jonge Peter die zich teruggetrokken heeft op het eiland Neverland, waar hij de baas speelt over andere eeuwige jongetjes en zijn krachten meet met de verbeten kapitein Haak. Peter Pan is een

Column : Groeien om de gaten heen

In de schaduw van een karakteristieke parasolden in Toscane legde ik mijn boek opzij.

Splijting en integratie : Inspiratielezing over leven met oorlog

In oktober 2021 was ik bij een vertoning van een documentaire gemaakt door Thomas Watson, een Australische filmmaker. Hij begon een zoektocht naar het verzwegen verleden van zijn overleden grootmoeder, de Nederlandse Yvonne Holman. Zij had als tiener in concentratiekamp Lampersari gezeten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Thomas maakte de reis naar Java waar alles gebeurd was. Het hield hem bezig dat in de familiedynamiek waarin hij was opgegroeid iedereen altijd maar goedlachs was terwijl er ondertussen veel angst, verdriet en boosheid in de lucht hing.

Samen beslissen met ROM als informatiebron : kwalitatief onderzoek onder cliënten

Achtergrond: Acht ggz-organisaties hebben in de periode 2019-2022 gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron’.

 

Doel: Inzicht krijgen in behoeften en ervaringen van cliënten met samen beslissen en ROM, en onderzoeken welke implementatieaanpak dit vraagt.

 

Kennisclip Trauma en PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=qsT6trR5VCU

 

TRAUMA EN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS)

Traumatische rouw : herkenning en behandeling in de klinische praktijk

Traumatische rouw omvat klachten van persisterende-rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Er is hierbij sprake van een preoccupatie met de overledene of de omstandigheden van het overlijden, een sterk gemis of kwellend verlangen naar de overledene, met daarnaast regelmatig identiteitsverlies, ongeloof, vermijding, verlies van betekenis van het leven, gevoelens van verdoving, boosheid of schuld, intrusies of nachtmerries, hyperarousal en verlies van functioneren.

Traumabehandeling bij ouderen : Stoornisgericht en Levensfase-specifiek

Achtergrond. Ondanks toenemende aanwijzingen voor de effectiviteit van traumagerichte psychotherapie voor ouderen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn er flinke barrières op de weg naar een goede behandeling.

 

Doel. Lessen trekken uit recente onderzoeksresultaten, toegespitst op de bruikbaarheid ervan in de klinische praktijk.

 

Pagina's