Themanummer: MH17

Artikelen
•Allemansland. De 'plek der moeite' tussen Oekraïne, Rusland en de EU / Nienke de Deugd en Hans Moors
•Snel reageren, aanwezigheid en zichtbaarheid. Burgemeester Pieter Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp / Veronique Huijbregts
•Samen verbijsterd, samen boos, samen stil. Een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van de MH17 / Jorien Holsappel en Michel Dückers
•Individuele gevolgen van traumatisch verlies. Rouw na de Vliegramp Oekraïne / Paul Boelen, Jos de Keijser en Geert Smid

‘Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’: In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’

In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

 

MH17 vanuit burgemeestersperspectief: op het snijvlak van collectieve en individuele rouw

MH17 vanuit burgemeestersperspectief

 

Op het snijvlak van collectieve en individuele rouw

Individuele gevolgen van Traumatisch Verlies: rouw na de Vliegramp Oekraïne

Individuele gevolgen van traumatisch verlies

 

Rouw na de Vliegramp Oekraïne

In deze bijdrage wordt ingegaan op psychische reacties op traumatische verliezen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de Vliegramp Oekraïne. Waarom is deze ramp zo enorm ingrijpend? Wat voor psychische reacties kunnen voorkomen in de nasleep van deze ramp? Wanneer kunnen we spreken van psychische stoornissen? en wat voor psychologische zorg is geïndiceerd wanneer van deze stoornissen sprake is?

Samen verbijsterd, samen boos, samen stil: een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van MH17

Samen verbijsterd, samen boos, samen stil

Een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van MH17

Snel reageren, aanwezigheid en zichtbaarheid: Burgemeester Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp

Burgemeester Pieter Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp

Door het neerstorten van de MH 17 verloor Hilversum drie gezinnen in één klap: twaalf inwoners, voor een groot deel kinderen en jongeren. ook nog eens drie oud-inwoners van Hilversum kwamen om. op een gebeurtenis met die impact kan een gemeente zich niet echt voorbereiden. Burgemeester pieter Broertjes volgde in het hele proces vooral zijn intuïtie. ‘Als je als burgervader iets wilt betekenen, moet je er snel bij zijn.’

Allemansland: de 'plek der moeite' tussen Oekraïne, Rusland en de EU

Allemansland

De ‘plek der moeite’ tussen Oekraïne, Rusland en de EU

De puzzel past

Vier jaar geleden. Een zaal met vergaderende departementale ambtenaren. In een hoekje ontwikkelen we met de politie een nazorgmodel voor de nabestaanden van het vliegtuigongeluk in Tripoli.

Drie jaar geleden. We denken na over een nieuwe website. Moeten we wel of niet a la minute een rampenpagina live kunnen zetten? We besluiten het wel te doen.

Twee jaar geleden. De organisatiestructuur moet anders. We gaan van zes regio's naar drie divisies.

De Oekraïnecrisis en de nationale veiligheid – een aantal scenario’s

De tragedie van het neerhalen van de MH17 was een vreselijk
incident dat alleen kon gebeuren omdat een diepe crisis in het
oosten van Oekraïne plaatsvond. De crisis was een “wake-up call”.
Het besef drong door dat vrede en veiligheid in Europa niet
vanzelfsprekend zijn. Kan deze crisis ook de veiligheid van
Nederland raken? Dit artikel schetst aan de hand van de Strategie
Nationale Veiligheid een aantal scenario’s.

Internationale luchtvaart ondanks argwaan en wantrouwen

Sedert de ramp met vlucht MH17 is het ons andermaal duidelijk
geworden dat veilig internationaal luchtvaartverkeer niet vanzelfsprekend
is. Passagiers mogen aannemen dat er - voordat een vlucht
aanvangt - toestemmingen zijn voor vertrek, overvliegen van naties
en landen op de luchthaven van bestemming. Dat daar een web van
luchtvaartverdragen aan ten grondslag ligt, beseft bijna niemand
meer. Het lijkt zo vanzelfsprekend te kunnen vliegen. Dat is het niet.
Internationale luchtvaart is gegroeid vanuit wantrouwen en

Pagina's