Ik zal mijn geloof niet verlaten

Als tiener radicaliseerde hij, als twintiger ronselde hij voor het kalifaat en belandde hij in een Egyptische gevangenis. Als dertiger ijvert Maajid Nawaz voor een liberale islam.

Interview met Maajid Nawaz, auteur van 'Radical. My journey in and out of extremist islam' en van de Socrateslezing 28 maart 2015.

 

Radicalisering en geweld: mede veroorzaakt door schaamte

Excessief geweld en brute radicalisering: het journaal staat er bol van. Maar waar vindt dat alles zijn oorsprong?
Het antwoord verrast je misschien: geweld en radicalisering worden mede mogelijk gemaakt door schaamte.

Socioloog kan helpen tegen radicalisering

Het onderwijs in sociaal-culturele betekenisgeving ontbreekt op het vmbo en de havo. En juist van die kennis kunnen radicaliserende jongeren profiteren.
Lees hier het artikel van Pieter Lagerwaard, junior docent antropologie bij de Universiteit van Amsterdam.

GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking Psychosociale Hulp bij rampen en crises speciaal voor GGD’en. De handreiking voorziet in tools en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven. GGD ’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken.

Een stevige gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020

Informatie doordrenkt de samenleving. De waarde van informatie blijft toenemen en mensen willen te allen tijde over informatie kunnen beschikken. De afhankelijkheid ervan neemt toe en de eisen aan informatie worden steeds hoger. Veiligheidsregio’s moeten op deze ontwikkelingen inspelen. Zij stellen zelf ook steeds hogere eisen aan het gebruik van informatie: de juiste informatie dient voor burgers, hulpverleners én bestuurders altijd en overal beschikbaar te zijn.

 

Bescherming burgers en bedrijven tegen rampen en crises

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Maar wat weten we nu echt over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan en daarbij gekeken
naar:
• wat de minister van VenJ weet over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen;
• de samenhang tussen de Strategie Nationale Veiligheid (SNV) en de veiligheidsregio’s;

Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

In meerdere opzichten is Nederland een veilig land. Voor veel bestaande veiligheidsrisico’s hebben we regels om die risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. Maar is het wel zo logisch te denken dat de overheid alle risico’s kan beheersen? En leiden meer regels ook tot méér veiligheid? In de Visie Risicogerichtheid focussen we op een andere benadering.

Anticiperen zonder nauwkeurige voorspellers: Terrorisme vanuit een psychosociaal gezichtspunt

Met de recente aanslagen in Frankrijk staan terrorisme en radicalisering weer op ieders netvlies. Veel mensen ervaren dreiging, soms regelrecht angst. Dat is welbeschouwd precies de bedoeling van terroristen. In Nederland werken veel professionals dagelijks aan het “onderbreken” van radicaliseringsprocessen, het voorkomen van aanslagen en het versterken van collectieve weerbaarheid. Ze actualiseren dreigingsbeelden, houden risicogroepen in de gaten, proberen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelen preventieve (persoonsgerichte) interventies.

De Franse slag – een balans

Waar inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese landen al enige tijd rekening mee hielden werd woensdag 7 januari 2015 in Parijs bewaarheid: een terroristische aanslag in Europa door Jihadistische extremisten die eerder in buitenlandse conflictgebieden – in dit geval Jemen – training en gevechtservaring hadden opgedaan. De broers Chérif enSaïd Kouachi vermoordden 12 mensen bij hun aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Wraak voor de belediging van de Profeet was het motief.

Plannen die het verschil maken

De praktijk van het schrijven van ramp- en incidentbestrijdingsplannen is weerbarstig. In veel gevallen is bij de planvorming onvoldoende oog voor de bredere en langere termijn maatschappelijke impact van een ramp of grootschalig incident. Verder blijken de inhoud en de verschijningsvorm van veel ramp- en incidentbestrijdingsplannen onvoldoende geschikt te zijn voor gebruik in de respons op een ramp of incident.

Pagina's