Kwetsbare bezorgdheid om het milieu

Multilaterale instellingen zoals de Verenigde Naties, Europese Unie en de Wereldbank rekenen milieukwesties in relatie tot
klimaatverandering en –problemen (denk aan water- en luchtvervuiling) tot de grootste wereldwijde problemen.
Duurzaamheid is een mondiaal speerpunt. In dit artikel worden verklaringen voor de bezorgdheid over het milieu binnen
landen verkend. Uiteindelijk is sprake van een paradox.

Voorbereiding op de nafase: hoe staat de psychosociale dimensie ervoor?

De herstelzorg in de nafase van een ramp is een erkend
belangrijk thema binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Toch blijkt herstelzorg het in de praktijk van “de koude
fase” af te leggen tegen andere prioriteiten: veiligheidsregio’s
kiezen bijvoorbeeld eerder voor investeren in acute zorg dan
in herstelzorg. Deze inmiddels meerdere malen bevestigde
constatering vraagt om een realistische visie op de voorbereiding
op de nafase. In deze bijdrage worden actuele
stappen op weg naar zo’n visie op de voorbereiding op de

Themanummer: Radicalisering

Thema: Radicalisering
3 Voorwoord - Ard van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie
4 Samenwerken aan de aanpak van het gewelddadig jihadisme
5 Handreiking en versterkingsgelden aanpak radicalisering
6 Enkele bevindingen uit 10 jaar pedagogisch onderzoek naar radicalisering
8 Radicalisering en de school
9 Hoger onderwijs en radicalisering: geen losse flodder, maar ingebed in
integraal veiligheidsbeleid
11 STERK door socratische lessen
12 Houd kinderen op het rechte pad
13 Radicx, signaleringstool voor scholen

Krachten risico-regelreflex beschreven in 27 voorbeelden

De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in
2010 steeds meer gebruikt en herkend wordt door onder
andere bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren.
De risico-regelreflex is de valkuil om zonder goed na te
denken na incidenten of media-aandacht voor risico’s
meteen te besluiten tot extra veiligheidsmaatregelen.
Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de
voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de
risico-regelreflex is een belangrijke eerste stap in het

Sociale media en crises: tips voor overheden en burgers

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. In toenemende mate worden ze ook gebruikt tijdens
crises, maar hoe kunnen sociale media nu adequaat (dat wil zeggen effectief en met beperkte risico’s) gebruikt worden
bij de bestrijding van rampen en crises en waarvoor precies? Dit was het onderwerp van het tweejarig Europese FP-7
onderzoeksproject COSMIC: the COntribution of Social Media In Crisismanagement. Het project heeft geresulteerd in een

Themanummer Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing: Herijking vitale infrastructuur

Inhoudsopgave:
3 Wat is vitaal? - Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismbestrijding en Veiligheid
4 De herijking vitale infrastructuur Nederland
7 De betrouwbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet
10 Landelijke gasvoorziening is “A-vitaal”
12 Olie en petrochemie - knooppunt in transitie
14 De drinkwatervoorziening: terecht top vitaal!
15 Bewustzijn van Telekwetsbaarheid kan veiligheid vergroten
18 Use free lessons, manage near misses
19 Veiligheid van beide kanten - Rob Bertholee, DG AIVD

De Raad v/d Kinderbescherming en radicalisering: factsheet

Als bij radicalisering minderjarigen zijn betrokken (rechtstreeks of via hun ouders) dan kunnen gemeenten de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) raadplegen of inschakelen. Welke rol kan de Raad spelen en hoe gaat ze te werk? Wat zijn de procedures in bijvoorbeeld spoedgevallen?
De RvdK geeft hierover uitleg in een factsheet voor gemeenten.

Herken klachten na traumatisch verlies

Naar aanleiding van de vliegramp met de MH17 in Oekraïne heeft het ministerie van VWS het Nazorg Contact Punt (NCP) ingesteld. Dit hulploket geeft artsen advies over diagnostiek en doorverwijzing bij patiënten met een problematische rouwverwerking.

‘Lastig om hun leven weer op de rit te krijgen' : In gesprek met Jelly van Essen, psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45

We zijn in de spreekkamer bij arts en psychotherapeut Jelly van Essen. Sinds 15 jaar werkt ze bij Stichting Centrum ’45, landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Daar geeft ze individuele-, gezins- en groepstherapie. Ze behandelt verschillende doelgroepen, onder wie voormalige jihadisten. Van Essen: 'Bij hun behandeling lopen ze tegen de grenzen van de samenleving aan.'

De kinderen van New York na 9/11 : een overzicht van studies

Dit voorjaar verscheen een overzichtsstudie van Engelstalige publicaties over de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers in New York (9/11, 2001) en de zogenaamde ‘war on terror’ (WOT) voor kinderen.  Zowel kwantitatieve, meer epidemiologische studies, als kwalitatieve analyses werden geïncludeerd. Er is breed gezocht: digitale bronnen op gebied van psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen zijn geraadpleegd. Studies die betrekking hadden op kinderen tussen 0 en 20 jaar en gedurende tien jaar na 2001 uitkwamen, werden opgenomen.

Pagina's