Radicx, signaleringstool voor scholen

Om risicofactoren van jongeren in beeld te krijgen en om een inschatting te kunnen maken of een jongere mogelijk radicaliseert, is het instrument Radicx ontwikkeld. Dit intervisie-instrument kan houvast bieden bij een “niet-pluis-gevoel” bij docenten en argumenten genereren om bijvoorbeeld het netwerk in te schakelen. Het is geen model om de kans op radicalisering te voorspellen

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ine Spee | 2015
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 13 | 4 | 13
https://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/mnvc.aspx
Thema: Radicalisering