Themanummer Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing: Versterken crisisbeheersing

Thema: Versterken crisisbeheersing
Inhoud:
4 Leren van crises en crisisoefeningen op de NAC jaardag
6 Leren van crisis? Ken uw brein en benut het voor 100%!
8 Vertrouwen en gezamenlijk belang als cruciale factoren in financiële sector
9 Is de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst?
10 Leren van rampen en crises
11 Nationale crisisorganisatie flexibeler
12 Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart
15 Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

De kwetsbaarheidsparadox : méér traumagerelateerde klachten in voor- en tegenspoed

Recent is voor het eerst een vergelijking gemaakt van de prevalentie van post-traumatische stressstoornis tussen 24 landen. Zoals verwacht verklaarde de mate van blootstelling aan schokkende gebeurtenissen in combinatie met sociaaleconomische landkenmerken de onderlinge verschillen voor het belangrijkste deel. De paradoxale bevinding is echter dat trauma-gerelateerde klachten vaker voorkomen in, sociaaleconomisch gezien, minder kwetsbare landen zoals Nederland, Canada en Australië. Als mensen daar een hogere blootstelling ervaren, rapporteren ze vaker klachten.

De jacht van de journalist op ooggetuigen en getroffenen : Het spanningsveld tussen privacy en nieuwsgaring bij calamiteiten

In crisissituaties zijn media de eersten die op de plaats des onheils op zoek gaan naar verhalen. Met authenticiteit en exclusiviteit als het hoogste doel, onder zware tijdsdruk voor primeurs. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters staat samen met Ingrid van Assouw, voogd en tante van Ruben, de enige overlevende van de Tripoliramp (2010), stil bij de impact van deze onstuitbare nieuwshonger op getroffenen en ooggetuigen.

 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Deze brochure bestaat uit twee delen.

Counselling Magazine. [Thema: Slachtofferhulp]

Slachtofferhulp (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA
‘Slachtofferhulp’ (augustus 2016)•Slachtoffers: behoeften, rechten en veerkracht, Sonja Leferink

•De opinie van… Jan van Dijk - Erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij hun verwerkingsproces, Peter le Nobel
•Column: Gedeelde menselijkheid, Annette Nobuntu Mul
•Secundaire traumatisering bij hulpverleners, Erik de Soir
•Begeleiding van gezinssystemen, Theo Hendrickx

Bestemming Syrië : Een exploratieve studie naar de leefsituatie van Nederlandse ‘uitreizigers’ in Syrië

In Syrië werden in maart 2011 vreedzame protesten tegen het regime van president Bashar al-Assad bloedig neergeslagen. Dit bleek het begin van een bijzonder gewelddadige burgeroorlog. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn tot op heden meer dan 250.000 dodelijke slachtoffers gevallen.

Sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises en aanslagen

Rampen, crises en aanslagen hebben een wisselende impact op de samenleving. Soms hebben ook incidenten zonder maatschappelijke ontwrichting toch een grote impact op de samenleving. Factoren die de impact lijken te verhogen zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van kinderen, “man-made” incidenten versus meer “natuurlijke” rampen en crises, identificatie met slachtoffers en het gevoel geen controle te hebben.

Willoze wezens of invloedrijke individuen? Vrouwelijke uitreizigers naar Islamitische Staat

Vrouwen die vertrekken naar de Islamitische Staat zijn een fenomeen dat tot de verbeelding spreekt. In de populaire media worden vrouwelijke uitreizigers meestal afgeschilderd als naïeve volgers die alleen maar geschikt zijn voor het baren van kinderen. Ook AIVD-directeur Bertholee stelde eerder dit jaar dat hij het moeilijk te begrijpen vond dat jonge vrouwen met “een soort romantisch idee naar Syrië en Irak gaan om daar met een jihadstrijder te trouwen en te bevallen van kinderen.”1 Er lijkt echter langzaam een kentering in dit beeld te komen.

'Ik ben geen slachtoffer meer, ik ben een overlever' : Interview Björn Ihler

Precies vijf jaar geleden stond Björn Ihler oog in oog met Anders Breivik, de massamoordenaar op het Noorse Utoya. 'Als je de draad weer kan oppakken, ben je een overlever.'

Rouw om ramp MH17 : velen in gevarenzone

Een op de acht nabestaanden van de MH17-ramp van 14 juli 2014 kampte een jaar later met ernstige psychische problemen. Een nog veel grotere groep (53 procent) kan die mogelijk nog ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van een groep Nederlandse rouwexperts dat maandag is verschenen.

Pagina's