Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Ten geleide Deze brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel is de integrale tekst opgenomen van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016 dat per 13 september 2016 in werking is getreden. Het besluit legt de organisatie en werkwijze vast van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), alsmede de ambtelijke advisering en ondersteuning van de Commissie. De Commissie besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het oog op een samenhangende aanpak in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of in andere situaties die een grote uitwerking op de maatschappij (kunnen) hebben. Het tweede deel bevat de integrale tekst van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) dat tegelijk met het instellingsbesluit door de ministerraad is vastgesteld. Het Handboek is een nadere uitwerking van dit besluit en legt op hoofdlijnen de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kerntaken vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale crisisstructuur.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2016
38 p | Den Haag : Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
https://www.nctv.nl/binaries/Nationaal%20Handboek%20Crisisbesluitvorming_tcm31-32327.pdf