De ervaringen van het thuisfont

Jaarlijks zet defensie wereldwijd duizenden Nederlandse militairen in om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid, op en vanuit de zee, het land en vanuit de lucht. Met regelmaat verschijnen berichten in de media over deze militairen, maar ook over hun thuisfront. Dit onderzoek bestudeert het effect dat de uitzending heeft op verschillende gezinsleden en verschillende aspecten van het gezinsleven.

De familie Hooijboer in de Tweede Wereldoorlog

Ego-document van de familie Hooijboer gedurende de Tweede Wereldoorlog in Utrecht

Dag vader, ik ben het: Elly, uw kind'

Het levensverhaal van een dochter van Indonesische Moeder en Nederlandse Vader. Ze vertelt over haar leven in Indonesië en haar wens ooit nog eens haar vader te kunnen ontmoeten.

Complex trauma : diagnostiek en behandeling

Dit boek richt zich op de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsgetroffenen, vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, mensen met ernstige beroepsgerelateerde traumatisering (zoals brandweerpersoneel, politiepersoneel, treinpersoneel) en personen met problematiek ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. Voor het eerst wordt de toepassing van concrete behandelmethoden voor complex trauma beschreven. De auteurs passen daarbij CGT-methodieken toe. Het driefasenmodel (stabilisatie, verwerking, integratie) dient als aanknopingspunt.

Clara's oorlog : het waargebeurde verhaal van een jong meisje over haar wonderbaarlijke overleving tijdens de bezetting van de nazi's

Vanaf het moment dat de nazi's op 21 juli 1942 de kleine Poolse stad Zolkiew bezetten, veranderde het leven van de vijftienjarige Clara radicaal. Terwijl de Joodse bevolking werd afgeslacht of op transport werd gesteld, verborg Clara's familie zich samen met twee andere gezinnen in een uitgegraven kruipruimte onder het huis van de Duitse familie Beck. Meer dan zestig jaar later heeft Clara Kramer haar ervaringen opgeschreven.

Chronisch trauma en de therapeutische relatie. Congres LCVT, Zwolle, 3 maart 2010

Sinds 2006 kent Nederland een landelijk expertisecentrum dat zich richt op de gevolgen van vroegkinderlijk, chronisch trauma: het LCVT. Het centrum ontwikkelt richtlijnen voor behandeling en diagnostiek, biedt scholing aan professionals en doet onderzoek. Zo hoopt men te bevorderen dat vroeg en chronisch getraumatiseerde cliënten, zowel kinderen als volwassenen, een passende behandeling aangeboden krijgen in de GGZ. Verslag van de eerste congresdag in Zwolle, 3 maart 2011.

Ayo Gurkhali!': Rob Piera is zijn Gurkha-redders nooit vergeten

Het leven van Rob Piera werd tijdens de bersiap gered door de Gurkha-soldaten uit het Britse leger. Om iets voor hen terug te doen, steunt hij 64 jaar later de Gurkha Welfare Trust, die zorg draagt voor gepensioneerde Gurkha-soldaten in Nepal. Piera: 'Nadat de aanval was afgeslagen, streken ze me over mijn bol. Dat ben ik nooit vergeten.'

Asta's ogen : de levenskracht van een Indische familie

Asta's ogen' is het verhaal van de eigen schoonfamilie van de auteur. Een Indo-familie die 'vanwege omstandigheden' - zo verklaarden de repatrianten vroeger hun aanwezigheid in het door hen zo aanbeden moederland - na de Tweede Wereldoorlog Indonesie voor Nederland verruilden. Asta is het vrouwelijke hoofd van de familie, van wie het de grootste zorg is om haar acht kinderen een toekomst te geven in Nederland. Het is ook het verhaal van de doorsnee Indo waarin als een rode draad het van-gemengd-bloed-zijn een belangrijke rol speelt.

Andere achterhuizen : verhalen van Joodse onderduikers

Velen van de duizenden Joden die in de Tweede Wereldoorlog in ons land onderdoken werden alsnog opgepakt, gedeporteerd en meestal vermoord in de concentratiekampen. Dit boek bevat de verhalen van vijftien mensen die het wel overleefden, mannen en vrouwen die horen tot de laatste getuigen.

Als er 'niets aan de hand' is : een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

Deze concrete leidraad voor hulpverleners omvat een resoluut oplossingsgerichte benadering voor situaties waarin ernstig misbruik van een kind wordt 'ontkend'. Iedere hulpverlener in de jeugdzorg kent het probleem van ontkenning bij ernstige aanwijzingen voor kindermishandeling of seksueel misbruik in gezinnen. De discussie over wie precies wat gedaan heeft, maakt plaats voor de vraag: hoe kunnen we voortaan zorgen dat de kinderen in het gezin veilig zijn.

Pagina's