De invloed van intergenerationele overdracht van traumaklachten op de psychische gezondheid van kinderen. Voorspellende factoren en implicaties voor de praktijk

Dit masteronderzoek is een vergelijkende psychologische studie naar de geestelijke gezondheid van jonge kinderen van door oorloggetroffen vluchtelingen en asielzoekers. Middels dit onderzoek is getracht om meer inzicht te verkrijgen in de intergenerationele overdracht van traumaklachten, dan wel psychische klachten van ouder op kind. Het huidige onderzoek richt zich op jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de psychische klachten van ouders en de emotionele en/of gedragsproblemen van hun jonge kinderen. Bekeken is wat de centrale factor is in de overdrachtsrelatie. Gaat het om de overdracht van specifieke traumagerelateerde klachten, of zijn meer algemene psychische klachten een betere voorspeller voor problemen bij kinderen? Als aanvulling op eerder onderzoek naar de intergenerationele overdracht van traumaklachten is gecorrigeerd voor de invloed van comorbide angst- en depressieve klachten.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
M.J. van de Kerkhof | 2010
54 p | Universiteit van Utrecht


Masteronderzoek uitgevoerd in samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en Centrum'45. Beg
Trefwoorden: 
asielzoekers, vluchtelingen, kinderen, PTSD (nl), depressie, angst, tweede generatie, transgenerationele overdracht, Onderzoek
Plaatsingscode: 
s8 KER