Leven na Anne Frank

De schrijfster ontmoette Anne Frank in het concentratiekamp. In haar latere leven leerde ze o.a Ischa Meijer en Gerard Reve kennen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Berthe Meijer | 2010
269 p | Amsterdam : De Bezige Bij
http://www.debezigebij.nl/boeken/leven-na-anne-frank-2/

Auteur overleefde als kind concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze kijkt nu - 65 jaar na de bevrijding - terug op haar turbulente bestaan gedurende de na-oorlogse jaren en de periode daarna. Meijer beschrijft onder meer haar herinneringen aan de familie Frank (Anne, Margot en hun ouders). Daarnaast schrijft ze over haar huwelijk, moederschap en vriendschappen (o.a. met Gerard Reve). Ook haar relatie met Ischa Meijer wordt belicht in een een niet eerder gepubliceerd dagboek dat hij haar naliet.
Trefwoorden: 
joden, kinderen, concentratiekampen, Bergen-Belsen, naoorlogstijd, psychotrauma (nl), gezondheid, wezen, schaamte, psychosociale gevolgen
Plaatsingscode: 
s2.3 MEI