Werken aan hechting : De waarde van ‘Modified Interaction Guidance’

Onderzoek wijst uit dat onveilig gehechte kinderen vaker kampen met emotionele en gedragsproblemen. Dat heeft nogal wat implicaties voor het perspectief van deze kinderen en hun omgeving. Maar wat kunnen we hiermee in de therapeutische praktijk? Nelleke van der Boon verkent de bijdrage die Modified Interaction Guidance (MIG) zou kunnen bieden in relatie tot een problematische gehechtheid. Ze spreekt zelf consequent over gedesorganiseerde gehechtheid. Ervaringen in het buitenland zijn positief.

‘Het houdt niet op…’ : Interventies om kindermishandeling te stoppen en te behandelen

Het stoppen van kindermishandeling begint met signaleren en vervolgens het maken van een plan. Met wie ga je overleggen? Hoe bepaal je de urgentie? Hoe en wanneer ga je het gesprek met ouders en kinderen aan? Inmiddels is er door veel organisaties in de (jeugd)hulpverlening ervaring opgedaan met het maken van veiligheidsplannen, al blijkt dit in de praktijk niet zo makkelijk te zijn. Plannen zijn niet gebaseerd op werkzame elementen uit het verleden, zijn onvoldoende in samenwerking met ouders en kinderen opgesteld en er is weinig tot geen aandacht voor de effecten van trauma.

Kinderen en oorlog : de ervaring van kinderen van ‘foute’ ouders

Op het moment dat Duitsland de oorlog verloor, verloren de gezinnen van Nederlandse nationaalsocialisten hun beschermheer. Vanaf eind 1944 werd het voor de wat oudere kinderen in deze gezinnen duidelijk dat dit grote veranderingen zou betekenen: zij bleken aan de verliezende kant te staan en hun positie in de Nederlandse samenleving was niet langer verzekerd. In mijn boek Besmette Jeugd bekeek ik wat er vanaf het einde van de oorlog tot en met de jaren vijftig gebeurde met de kinderen.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. Deze vroegkinderlijke chronische traumatisering beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen negatief. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander.

Goed ouderschap in moeilijke tijden. Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen

Bij gezinnen die onzeker zijn over een verblijfsvergunning en/of dreigen uitgezet te worden, is vaak sprake van een hoog spanningsniveau dat een goede ontwikkeling van de kinderen belemmert. In deze handleiding wordt een preventief programma voor asielzoekers en vluchtelingen beschreven. Het is gebaseerd op de Multi Family Therapy, die in Engeland is ontwikkeld voor gezinnen met veel problemen. In Nederland heet dit de meergezinsgroepmethode.

De derde generatie : kleinkinderen van de Holocaust

Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaust overlevenden, stelt zich al jaren de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt beïnvloed door een oorlog die zeventig jaar geleden plaatsvond. In ‘De derde generatie’ brengt ze aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis en talloze gesprekken met leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika en Israël een generatie in kaart die zich op enigerlei wijze tot de Holocaust moet verhouden. Een portret van de kleinkinderen van de oorlog, die werden geconfronteerd met hun beladen familieverleden.

Psychotrauma wel beschouwd. Liber amicorum voor prof. dr. Rolf J. Kleber

De psychotraumatologie heeft vanaf begin jaren tachtig een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In Nederland heeft prof. dr. Rolf Kleber de afgelopen decennia daar een centrale en stimulerende rol in gehad. Naast alle wetenschappelijke studies en praktijkgerichte projecten, vormde de begeleiding van promovendi een vast onderdeel van zijn werk.

 

Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen.

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen? Onverklaarde variatie beter begrepen

De onderzoeken naar de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld liegen er
niet om: deze gevolgen zijn verstrekkend, lichamelijk en psychisch, qua intensiteit en duur,
soms levenslang. Maar niet alleen voor individuen, ook voor hun omgevingen en voor de
samenleving als geheel. In deze rapportage doen we verslag van een onderzoek onder een
steekproef van deze individuen, kinderen van 5 jaar en ouder die gemeld zijn bij het Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling (sinds een half jaar ‘Veilig Thuis’), en die anderhalf
jaar zijn gevolgd.

Thuisopvang helpt vluchteling vaak niet

Zelf een vluchteling opvangen? Steeds meer Nederlanders zijn ertoe bereid, maar voor de asielzoekers zelf is zo'n huiselijke opvang niet wenselijk, vinden professionele hulpverleners.
In logeerkamers verspreid over het land loopt hun gezondheid grotere risico's, doordat hun ongetrainde weldoeners signalen niet goed herkennen.
[...]

Pagina's