Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang...

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis.

 

“Het lijkt wel alsof er niet één Oekraïner zonder trauma meer te vinden is”

"Emotioneel ben ik nog daar. Maar eraan bijdragen dat er psychische hulp gebonden wordt, voelt als een van de beste dingen die ik nu zou kunnen doen."Djuna Kramer spreekt met de gevluchte Kareryna Khyzhniak, die nu vanuit Nederland psychologen in Oekraïne ondersteunt. 

Column : "Oekraïne heeft hier niets mee te maken.."

Kees Ribbens schrijft over de betrokkenheid van Oekraïners bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hoe zou er meer ruimte kunnen ontstaan om ook de ervaringen van Oekraïner zelf ten tijde van de Tweede Wereloorlog een plek te bieden? 

Lesgeven over een complex conflict

In de weken na de inval in Oekraïne verscheen een groot aantal lesbrieven waarin de oorlog werd geduid. Maar hoe maak je een complex conflict inzichtelijk, en wat voor methode is daar hel meest voor geschikt? Jonathan Even-Zohar, oud-directeur van EuroClio, legt de lesbrieven naast... 

De oorlog tegen onze collectieve herinnering & de herinneringspolitiek van de Tweede Wereldoorlog

"Als ze vertelden over hun leven lieten mijn ouders het nooit na om te noemen of gebeurtenissen voor of na "de oorlog" plaatsvonden. Vandaag de dag kent Oekraïne een nieuwe scheidingslijn tussen 'voor' en 'na' - 24 februari 2022."

Interview : “Zelfs na een nederlaag zal Poetins denken de Russen in z’n greep blijven houden”

"In de Russische samenleving is de geschiedenispolitiek een manier van denken geworden, ingebed in het dagelijks leven" Hubert Smeets interviewt Ruslanddeskundige Jade McGlynn over de Russische omgang met het verleden, waaronder de werking van de propaganda van het Kremlin. 

Bij het thema : Oekraïne: de oorlog toen en nu

Wat valt er nog toe te voegen aan de grote hoeveelheid literatuur die al is verschenen over de oorlog in Oekraïne? Meer duiding van de doorwerking van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de beeldvorming vandaag de dag, betoogt Sophie van den Bergh. 

 

 

PTSS moet groeien : Getraumatiseerde veteranen bij defensie en politie

Een heftige aanval van een arrestant, in combinatie met de leidinggevende die hem in de kou liet staan, zorgde ervoor dat politieagent Dick Kleijn PTSS ontwikkelde. Het overkomt veel politieagenten en ook militairen, beide geüniformeerde beroepen die geweld mogen gebruiken. PTSS ontwikkelt zich langzaam, en verandert het brein. ‘Wie getraumatiseerd is, wordt nooit meer de oude. Dat hoeft ook niet, je bent immers veteraan.’

 

Samen beslissen met ROM als informatiebron : kwalitatief onderzoek onder cliënten

Achtergrond: Acht ggz-organisaties hebben in de periode 2019-2022 gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron’.

 

Doel: Inzicht krijgen in behoeften en ervaringen van cliënten met samen beslissen en ROM, en onderzoeken welke implementatieaanpak dit vraagt.

 

PTSS behandelen zonder exposure : sertraline versus IPT

De symptomen van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen evidence-based worden behandeld met psychotherapie en antidepressiva. Als antidepressivum wordt vaak sertraline gekozen. Conform de (inter)nationale richtlijnen is een aantal behandelingen aangewezen als eerste keus waarbij meestal blootstelling aan aspecten van het trauma als essentieel worden gezien. Voorbeelden zijn imaginaire exposure met cognitieve gedragstherapie en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). 

Pagina's