Humanitarian emergencies

Een humanitaire crisis is een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die een wezenlijke bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid of het welbevinden van een gemeenschap of grote groep mensen; meestal betreft het een uitgestrekt geografisch gebied. Zo’n humanitaire crisis wordt veelal ‘complex’ genoemd als er sprake is van: grootschalig geweld met veel sterfgevallen; vluchtende mensenmassa’s; grote maatschappelijke en economische schade; de noodzaak tot grootschalige humanitaire hulp; politieke of militaire belemmeringen voor de humanitaire hulpverlening; aanzienlijke veiligheidsrisico’s voor humanitaire hulpverleners. Psychische en sociale problemen onder de getroffenen van een humanitaire crisis zijn sterk met elkaar verbonden...

Hoe traumatisch is traumahulp in Oost-Congo? “Vaak hebben ze niet eens door dat ze klachten hebben.”

Overlevers van seksueel geweld goed opvangen is cruciaal, maar ook belastend.
Hoe gaan zorggevers daar mee om? En wie zorgt er voor hen?

 

We vroegen het klinisch psycholoog Jitske Rullmann, die zorgpersoneel traint in Oost-Congo. “In de traumahulp heb je een psychisch brandweerpak nodig om jezelf te beschermen.”

Laguna Collective

Laguna Collective is een platform-organisatie waarbinnen internationale experts kennis en vaardigheden op het gebied van humanitaire psychosociale hulpverlening ontwikkelen en overdragen.

 

Ons aandachtsgebied is de mentale gezondheid van onvrijwillige migranten, getroffenen van humanitaire crises, en populaties in lage- en middeninkomenslanden waarvoor hulp tekortschiet.

 

Als fluoride in het kraanwater : van genezing naar preventie

Wietse Tol is recent aangesteld als hoogleraar Global Mental Health and Social Justice aan de Vrije Universiteit Amsterdam namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Na veel werk te hebben verricht in landen als Nepal en Oeganda, strijkt Wietse nu (af en toe) neer in Nederland. We spreken over zijn nieuwe leerstoel, ongelijkheden in geestelijke gezondheidszorg en reflecteren op de huidige situatie in Oekraïne. ‘De geestelijk gezondheidszorg in Nederland kan veel leren van de aanpak in lage- en middeninkomenslanden’, stelt hij.

 

 

Vergeetgaten : Hardvochtig Europa

Dat duizenden vluchtelingen in Griekse kampen te midden van ratten en vlooien verkommeren in regen en kou is geen humanitair drama. Het is doordacht beleid. Europa wil dat vluchtelingen zich ongeacht hun verhaal zo onwelkom mogelijk voelen. Het is nooit anders geweest.

De Tsjetsjeense oorlogen : Van onafhankelijkheidsstrijd naar terrorisme

Rusland vecht rond de eeuwwisseling twee oorlogen uit tegen rebellen in de opstandige deelrepubliek Tjetsjenië. De strijd breekt los na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als Tsjetsjenen hun kans schoon zien en de onafhankelijkheid uitroepen. Moskou, bang voor presedentwerking, grijpt hard in, maar slaagt er aanvankelijk niet in de opstand de kop in te drukken. In de periode tussen 1996 en 1999 verandert het karakter van de strijd. De Tsjetsjeense strijders, vaak gesteund vanuit het buitenland, radicaliseren en religie wordt de drijvende kracht achter het onafhankeljkheidsstreven.

Themanummer : Vluchtelingen toen en nu

Inhoud:

Vluchtelingenopvang in historisch perspectief

Vluchtelingen in het land van dominees en kooplieden

Vluchtelingen zijn van alle tijden (maar elke crisis is uniek)

De Syrische oorlogsgeneratie

Op de vlucht voor het water

Op het spoor van de genocide van de Tutsi’s in Rwanda : ontmoeting met daders en analyse van het rechtssysteem na 1994

De auteur verteld over haar ontmoetingen en gesprekken met daders van de genocide in Rwanda.

‘Jou te zoeken was alles waard’ : Hoop op recht voor Santa Lucía

In Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala, voltrekt zich begin jaren tachtig van de vorige eeuw een regelrecht drama. Meer dan honderd arbeiders die betrokken waren bij een staking in het suikerriet, worden door doodseskaders opgepakt om voorgoed te verdwijnen. Na jaren van angst en isolement verbreken de nabestaanden van de slachtoffers het zwijgen. Zij publiceren drie boeken met het aangrijpende levensverhaal van hun verdwenen geliefden.

‘Er zijn weinig dagen dat ik niet aan Rwanda denk’ : Zaïre-veteraan Hans van Leest

Provide Care, een humanitaire interventie van de Nederlandse krijgsmacht, is bij het publiek zo goed als vergeten. Het leed van Rwandese vluchtelingen in Zaïre in 1994, vergeet Provide Care-veteraan Hans van Leest echter nooit. Impact sprak met hem over zijn ervaringen en de nasleep van de missie voor hem persoonlijk.

 

Pagina's