Veerkracht bestaat niet

In de afgelopen 20 jaar heeft de wereld te maken gehad met ernstige bedreigingen van de samenleving zoals de COVID-19-pandemie, klimaatverandering en oorlog. Zulke ingrijpende stressvolle en traumatische ervaringen kunnen individuen op talloze manieren negatief beïnvloeden en hebben vooral sterke gevolgen voor degenen die in dergelijke omstandigheden opgroeien. Ingrijpende jeugdervaringen, of jeugdtrauma, zijn de sterkste voorspellers van problemen op latere leeftijd, waaronder leerproblemen, (geestelijke) gezondheidsproblemen, gedragsproblemen, criminaliteit en zelfmoord.

Kolonialisme trok nog heel lang sporen in Indonesië

Op 17 augustus 1945 werd de onafhankelijke Republiek Indonesië uitgeroepen. Op 27 december 1949 legde Nederland zich daar, na een bloedige strijd, bij neer. Maar nog decennia lang trok het koloniale verleden diepe sporen in het onafhankelijke Indonesië.

 

De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork

Rob Trip gaat op zoek naar het bijzondere verhaal van de groep Onbekende Kinderen. Deze 51 opgepakte Joodse kinderen zitten in de zomer van 1944 in de weeshuisbarak van Kamp Westerbork.  Op één na overleven deze jonge kinderen drie concentratiekampen. En dat terwijl ze zonder hun ouders zijn en de Duitsers jarenlang op grote schaal kinderen de gaskamers insturen. Hoe kan het dat deze groep het wel overleeft? Wat hebben ze meegemaakt? Hoe is het hen vergaan na de Tweede Wereldoorlog?

 

#1 - Een peuter achter tralies

#2 - De trein naar Bergen-Belsen

Narratieve exposuretherapie

Na één of meer traumatische ervaringen kan iemand een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Behandeling van eerste keuze is doorgaans prolonged exposure (PE). Een andere bewezen effectieve behandeling van PTSS is narratieve exposuretherapie (NET). Net als PE richt NET zich tijdens de exposure op het activeren van het angstnetwerk, op habituatie en op cognitieve herevaluatie. Daarnaast richt NET zich op de integratie van de traumatische herinnering in het autobiografische geheugen.

In goede handen? : Een verkenning naar de gezondheid van en kwaliteit van zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Nederland, net als andere Europese landen, vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De vluchtelingen uit Oekraïne worden niet zoals andere groepen vluchtelingen na een asielaanvraag via het COA en de IND en daarbij behorende regelingen opgevangen. Vluchtelingen vanuit Oekraïne vallen onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming en worden volgens speciaal voor deze groep opgezette regelingen in veelal nieuw ontwikkelde kaders opgevangen.

Culturele uitingsvormen van psychische aandoeningen

Achtergrond De psychiatrie en psychologie worstelen vanaf hun vroegste ontwikkeling met de vraag of psychische aandoeningen zich overal ter wereld op dezelfde wijze manifesteren en of een stoornis beter begrepen kan worden vanuit een biologisch of een sociaal-cultureel perspectief.

 

Doel Beschrijven van het debat over cultuur en psychische aandoeningen aan de hand van recente ontwikkelingen in ICD en DSM, geïllustreerd met depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

 

Culturele diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg

Achtergrond Van de totale Nederlandse bevolking heeft 25,7% een migratieachtergrond. De herkomstlanden, migratiemotieven en verblijfsduur in Nederland zijn erg divers.

 

Doel Een overzicht geven van de culturele diversiteit binnen de psychiatrie van verschillende groepen van mensen met een migratieachtergrond, en ingaan op de uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg aan deze groepen en de positie van transculturele psychiatrie in Nederland.

 

Laguna Collective

Laguna Collective is een platform-organisatie waarbinnen internationale experts kennis en vaardigheden op het gebied van humanitaire psychosociale hulpverlening ontwikkelen en overdragen.

 

Ons aandachtsgebied is de mentale gezondheid van onvrijwillige migranten, getroffenen van humanitaire crises, en populaties in lage- en middeninkomenslanden waarvoor hulp tekortschiet.

 

Trauma-company

Specialisten in traumasensitieve ondersteuning

 

Onze trainingen bieden praktische kennis over trauma aan uiteenlopende professionals in het onderwijs, de zorg, hulpverlening en defensie. Met méér praktische kennis over trauma begrijpen zij getraumatiseerde mensen beter. En dat zorgt voor veiligheid. Onze internationale opleiding voor traumabehandelaren en traumahulpverleners is uniek in Nederland. Daarnaast biedt Trauma Company ondersteuning aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen, in samenwerking met Trauma Care Company.

TraumaNet

TraumaNet heeft als hoofddoel iedereen, en in het bijzonder mensen die zelf te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen, betrouwbare informatie en handvatten te bieden om met de gevolgen van trauma om te kunnen gaan.

 

Pagina's