Echo's van Indië : de onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen

Batavia, 17 augustus 1945, s morgens tien uur. In de tuin van zijn huis spreekt Soekarno de Proklamasi uit, de onafhankelijkheidsverklaring van de Republik Indonesia. Vanaf dat moment komt er een eind aan het koloniale rijk van Insulinde. Aan een bamboestok wappert nu de rood-witte Indonesische vlag. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Indonesië zich losmaakte van Nederland. De Proklamasi...

DSM-5® : differentiële diagnostiek

Dit boek ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5-classificaties voor iedere patiënt.Het boek start met zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen. Hoofdstuk 2 toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk bevat 66 differentiëlediagnostiektabellen om te gebruiken in een later stadium,...

Soldaat in Indonesië, 1945-1950 : getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele acties naar Indonesië werden uitgezondenDe oorlog in Indonesië roept een mensenleven later nog steeds heftige emoties op. In het publieke debat over onze grootste militaire operatie ooit gaat het vooral om Nederlandse oorlogsmisdaden. Veteranen hebben zich in deze debatten flink geroerd. Dit boek is gebaseerd op hun brieven,...

Zwarte aarde : geschiedenis van de Holocaust

In Zwarte aarde geeft Timothy Snyder antwoord op de vraag wat Hitler beoogde met de bezetting van Polen, de Baltische staten en delen van de Sovjet-Unie. De stelling die Snyder in dit boek poneert, draait er om dat de Holocaust het meest 'perfect' kon worden uitgevoerd, dáár waar de staatsinstellingen waren vernietigd: in Oost-Europa en vooral in Polen waar eerst de Russen en daarna de Duitsers...

Verlies niet de moed

Geschiedenis van de joodse familie van de auteur tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van de Shoah. Met dvdVerlies niet de moed is het begeleidende boek bij de gelijknamige documentaire. Daarin besschrijft ze hoe de documentaire tot stand is gekomen. Ze neemt daarin haar vader Eli Asser mee langs de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog en documenteert hoe de gemankeerde relatie...

Rouwregels : handvatten voor organisaties rond overlijden terminale ziekte

Praktische handleiding voor medewerkers en leidinggevenden voor de omgang met verlies en overlijden op de werkvloer, met een stappenplan voor een rouwprotocolDit boek wil een praktische handreiking zijn in het omgaan met verlies en rouw op het werk. Het geeft achtergrondinformatie over verlies en rouw en het 'wat' en het 'hoe' te combineren. En door aan te geven wat je als werkgever,...

De EMDR-revolutie : verander je leven herinnering na herinnering : een gids voor cliënten

Beschrijving van een vorm van psychotherapie voor de verwerking van traumatiserende gebeurtenissenEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een wetenschappelijk erkende vorm van psychotherapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. De auteur en psychotherapeute, beschrijft de werkwijze EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en de effecten van deze vorm van...

En de leeuwerik zong : hoe mijn leven voorgoed veranderde door de Russenoorlog op Texel

Bep is 12 jaar als in april 1945 de 'Russenoorlog' begint, een veldslag tussen Georgische en Duitse soldaten op Texel. Het gezin van Bep raakt betrokken bij de gevechten. Als volwassen vrouw blikt zij terug op de gebeurtenissen en dan blijkt hoezeer de oorlog de rest van haar leven heeft beïnvloed

Praktijkboek EMDR : deel II

Deel II is het vervolg op het Praktijkboek EMDR, dat in 2008 voor het eerst verscheen. In dit tweede praktijkboek beschrijven experts op hun gebied hoe EMDR - al dan niet met aanpassingen - kan worden toegepast bij specifieke patiëntengroepen en bij specifieke stoornissen. Elk hoofdstuk is geïllustreerd met casussen. Behandelaren kunnen putten uit de hoofdstukken waarin wordt uiteengezet hoe ze...

De NSB en de NSB'ers : kennisonrechtvaardigheid en stereotypering

Summary: Er bestaan nog altijd misvattingen over de rol van de NSB en de NSB'ers voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Dit betoogt socioloog Dick Kampman (1938) in zijn nieuwe studie naar collaboratie in Nederland. Kampman laat zien dat de informatie over collaboratie nog steeds wordt beheerst door vooroordeel en stereotypering. Hij staaft dat met een sociaalwetenschappelijke analyse...

Pagina's