Kies bewust voor eHealth : eHealth-monitor 2017

eHealth en de eHealth-monitor:

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar stimulansen, belemmeringen, effecten en ontwikkelingen in de tijd.

 

doelstelling online inzage:

Brabantse gesneuvelden : help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC in samenwerking met Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre dat najaar een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers.

 

Hoe kan een school het beste met zelfmoord na pesten omgaan?

Ine Spee is crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma IVP.

Zij biedt hulp op scholen na een traumatische gebeurtenis. Dit kan ook een zelfmoord van een leerling zijn. Ine Spee:

Na een zelfmoord op school kan er veel misgaan, maar heel vaak gaat het ook goed. Er is na zo’n heftige gebeurtenis een periode van intense saamhorigheid tussen leerlingen en docenten.”

Actie! : Kom met groot landelijk actieplan tegen seksueel misbruik

Het was het zoveelste geval van seksueel misbruik dat ik las. In de Volkskrant van 9 september deed oud-militair Ronald Vreeburg zijn verhaal uit de doeken. Begin jaren tachtig werd hij als 17-jarige soldaat tijdens zijn militaire opleiding misbruikt door vijf collega’s. Nog meer soldaten waren getuige van het seksueel misbruik. Hij meldde het voorval destijds bij de groepscommandant, maar die deed er niets mee. Is dit gebrek aan compassie al beschamend, het wordt nog erger als Vreeburg ruim 30 jaar later met zijn verhaal naar buiten treedt. De daders tonen tot nu toe geen enkel berouw.

Verlamd van angst : Hoogleraar Klinische Psychologie Agnes van Minnen over het behandelen van seksueel geweld

Hoe kunnen slachtoffers van seksueel geweld herstellen van deze ingrijpende ervaringen, en hoe kunnen mensen in hun nabije omgeving én professionals in de GGZ het beste reageren? Dat zijn de centrale vragen in het recent verschenen boek Verlamd van angst. Agnes van Minnen schetst hierin onder meer de rol van schaamte en het belang van vroegsignalering.

Waarin verschilt de tweede generatie van vergelijkbare groepen, waarvan de ouders geen Jodenvervolging hebben meegemaakt?

Voordracht tijdens het middagprogramma door Yaëla Cohen op 19 maart 2017 in Casa 400 in Amsterdam. (Yaëla is Klinisch maatschappelijk werker, psychotherapeute en professioneel directeur bij Elah in Israël).

Themanummer : Eindelijk erkenning

In het novembernummer vertellen veteranen en nabestaanden over het belang van erkenning in de vorm van een onderscheiding.

Je weet dat de aanval komt en je kunt niet weg : Cardioloog Dick Brune vertelt over zijn oorlogservaringen op Zuid-Celebes

In 1943 werd Dick Brune met zijn moeder en zus naar het Japanse vrouwenkamp Kampili gebracht, waar een vreselijke tijd aanbrak. Dagelijks werden ze door de Japanse soldaten gedwongen in de brandende zon op het land te werken. Al gauw raakten alle gevangenen ernstig ondervoed, waardoor men minder weerstand had tegen besmettelijke ziekten. Alsof de uitputting en ziekten nog niet genoeg waren, werd het kamp meerdere malen gebombardeerd door de geallieerden. Dick (nu 88) herinnert zich de gevangenschap in de Japanse kampen Malino en Kampili nog glashelder.

Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik

‘Wat is goede hulp wanneer er sprake is geweest van seksueel misbruik in gezinnen?’ Deze vraag stond centraal tijdens een meerjarig onderzoek van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.

In dit artikel belichten we de complexiteit van seksueel misbruik in gezinnen en bepleiten wij dat goede hulp in deze gezinnen moet bestaan uit zowel behandeling van het slachtoffer als behandeling van het gehele gezin.

Pharos leerplatform

Welkom bij het Pharos Leerplatform!

De cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ is de eerste cursus die we u aanbieden en is ontwikkeld in het kader van het Kennisdelingsprogramma.

 

Pagina's