5 mei nationale feestdag : Van zorgenkindje tot succesformule

5 mei 2016 was een groot succes. Nooit eerder was er zoveel zon en bovenal waren er nooit eerder zoveel bezoekers op de bevrijdingsfestivals. Wie naar de geschiedenis van 5 mei kijkt ziet dat dit niet vanzelfsprekend is. Vaak heeft de toekomst van Bevrijdingsdag aan een zijden draadje gehangen bij gebrek aan animo. Nederlanders wisten lange tijd geen raad met deze herdenkingsdag. Hoe kon 5 mei toch uitgroeien tot een succes? In dit artikel wordt die geschiedenis beschreven en de ommekeer – die vanaf de jaren tachtig inzette – verklaard.

Eigentijdse interesse in de Tweede Wereldoorlog : Oorlogsbeleving met menselijke maten

Meer dan zeventig jaar na dato is de interesse in de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk. In de Nederlandse samenleving komt deze belangstelling op verschillende momenten en manieren tot uiting. Kees Ribbens onderzoekt in dit artikel hoe we vandaag de dag de oorlog een plek geven in onze collectieve herinnering.

Voorbij vooroordelen en stereotypes : gender en partnergeweld

Om als professional uw rol te pakken bij preventie en hulpverlening, is het van belang de relatie tussen gender en partnergeweld te begrijpen. In dit document gaan we hierop in.

Huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief : Literatuurstudie

Deze publicatie is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur die de relatie tussen gender en partnergeweld verkent. De literatuur beschrijft risicofactoren voor partnergeweld, waaronder psychosociale problemen, die tot nog toe weinig met gender in verband worden gebracht1. Gender kan een rol spelen bij huiselijk geweld in alle relaties waarin dat plaatsvindt. In deze publicatie ligt de focus op partnergeweld.

Aandacht voor gender maakt de aanpak van huiselijk geweld effectiever : Wat doet de gemeente?

Er gebeurt veel in de aanpak van huiselijk geweld: de recentelijke decentralisaties in het sociaal domein, het opstellen en implementeren van de regiovisies Veilig Thuis, de verdere vormgeving en inbedding van Veilig Thuis en het Collectief tegen Kindermishandeling, om enkele belangrijke ontwikkelingen te noemen waar gemeenten bij betrokken zijn.

Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld : Handreiking voor casusbespreking

Gendersensitiviteit hoort bij een professionele effectieve aanpak van huiselijk geweld. Met deze handreiking en bijbehorende casussen kunnen teams met elkaar in gesprek over gender en huiselijk geweld. Het doel is dat zij gender herkennen in hun werk en ermee weten om te gaan.

‘Onrustige buurt vergroot de kans op psychose’

‘Geluidsoverlast, een gevoel van onveiligheid in de buurt. Ik merkte in mijn werk in een wijkteam psychiatrie dat cliënten last hadden van hun woonomgeving. Daardoor vroeg ik me af: Zou het voor de psychosegevoeligheid van onze cliënten uitmaken in wat voor buurt ze wonen?’ Op het eerste Nationale Congres GGZ-Verpleegkunde in Ede spreken we met verpleegkundige Lydia Bol. Ze doet een opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ en heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de invloed van iemands woonomgeving op de psychosegevoeligheid.

Veerkracht en vertrouwen: De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Samenvatting
Inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen
Om de ondersteuning aan vluchtelingen te optimaliseren en de daarbij betrokken stakeholders in hun rol en taak te equiperen is het noodzakelijk om het beschikbare aanbod van psychosociale hulpverlening (PSH) voor vluchtelingen gezinnen, in noodopvang, AZC¡¦s, en gemeenten inzichtelijk te maken. Bij zorgverleners, onderwijs, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers is vraag naar een overzicht van het aanbod in PSH.

Dankzij eigenwaarde veerkracht in het dagelijks leven

Gezondheid werd vanouds gedefinieerd als een toestand van volledig welzijn waarin ziekte afwezig is. Nu wordt gezondheid steeds meer gezien als het dynamisch vermogen van mensen om zich door moeilijkheden heen te slaan. Deze zienswijze legt sterk de nadruk op de individuele veerkracht. Hoe kunnen mensen met behulp van de experience sampling methode (ESM) zelf factoren in hun dagelijks leven in kaart brengen die hun veerkracht beïnvloeden?

Zorgplicht onder druk? De mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding binnen de GGZ.

In de afgelopen maanden is er door Rosa Bogerd (stagiaire) binnen Arq een onderzoek gedaan naar de mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding in de zorg.

Pagina's